Aldatma Boşanma Sebebi, Eşin Başka Biriyle Yaşaması

images(Aldatma Boşanma sebebidir)
(Aldatma Boşanma davası ile ilgili herşey.)
(Aldatma boşanma nedeniyle boşanma)

Zina nedir ? Zina boşanma sebebi ile ilgili, genel boşanma sebepleri ile boşanma arasındaki fark ve zina nedeniyle boşanma davasında karşılaşılabilecek tüm hususlara dair Zina Nedir – Boşanma Sebebi Zina  makalesini okuyunuz.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2007/18363 E.
2007/16200 K.
21.11.2007 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yapılan soruşturma ve toplanan delillerle, davalının 2003 yılı Nisan ayında Ali isimli kişiyle birlikte evi terkettiği ve bu kişiyle fiilen, evliymiş gibi karı koca hayatı yaşamaya başladığı ve halen dahi aynı kişiyle beraber olduğu anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 161 inci maddesinde yeralan boşanma sebebi gerçekleşmiştir. İsteğin kabulü ile davalının zinası nedeniyle tarafların boşanmalarına karar verilmesi gerekirken, davanın reddi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.11.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

—-

Yargıtay’ın zina yapmak ile ilgili eve başkasını alan eş ile ilgili kararı , mesajlaşma ile ilgili kararı, başka bir iki ile birlikte yaşayan eş ile ilgili kararı, asistanı ile ilişkisini inkar etmeyen koca ile ilgili kararı, başkasından olan çocuğu tanıyarak nüfusuna geçiren koca ile ilgili kararı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.