Aldatma ispat – Fotoğraf, Bilgisayar Çıktısı, Tanık Beyanı İle De Olabilir.

zina suçu

(Aldatma ispat nasıl yapılabilir?)
(Aldatma ispat hangi delillerle sağlanabilir?)
(Aldatma ispat fotoğraf, mesaj, mail, tanık yeterli midir?)

Zina nedir ? Zina boşanma sebebi ile ilgili, genel boşanma sebepleri ile boşanma arasındaki fark ve zina nedeniyle boşanma davasında karşılaşılabilecek tüm hususlara dair Zina Nedir – Boşanma Sebebi Zina  makalesini okuyunuz.

 

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2012/22511 E.
2013/8420 K.
27.3.2013 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dosyaya sunulan fotoğraflar, davalı tarafından karşı konulmayan bilgisayar çıktıları ve tanık beyanlarıyla, davalının asistanı olarak çalışan S.’le karı-koca gibi birlikte yaşadığı gerçekleşmiştir. Esasen mahkemece de davalının sadakatsizliği sabit görülmekle, bir başka kadınla yaşadığı örtülü olarak kabul edilmiştir. Bu durumda davalının zinası ispatlanmıştır. Bu bakımdan davanın kabulüyle tarafların Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesi gereğince boşanmalarına karar verilmesi gerekirken yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 27.03.2013 tarihinde karar verildi.

 

Yargıtay’ın zina yapmak ile ilgili eve başkasını alan eş ile ilgili kararı , mesajlaşma ile ilgili kararı, başka bir iki ile birlikte yaşayan eş ile ilgili kararı, asistanı ile ilişkisini inkar etmeyen koca ile ilgili kararı, başkasından olan çocuğu tanıyarak nüfusuna geçiren koca ile ilgili kararı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.