Anlaşmalı Boşanma Şartları Hakkında Karar

images (2)

(Anlaşmalı boşanma şartları ; evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır.)

(Anlaşma boşanma şartları ; birinin açtığı davayı diğeri kabul etmelidir.)

(Anlaşmalı boşanma şartları ; taraflar duruşmada bizzat bulunarak, boşanma isteğini ifade etmelidir.)

(Anlaşmalı boşanma şartları ; tarafların boşanmanın mali sonuçlarına ve çocukların durumuna ilişkin yaptığı anlaşmayı hakim uygun bulmalıdır.)

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

2008/19546 E.
2010/1158 K.
21.1.2010 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166. maddesinin 3. fıkrası gereğince, boşanma kararı verilebilmesi için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması ve eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin, diğerinin davasını kabul etmiş olması gerekir. Bu halde dahi boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

İncelenen dosyada, tarafların boşanma hususunda anlaştıkları görülmektedir.

Dosyada mevcut nüfus kaydından, tarafların 12/3/2008 tarihinde evlendikleri anlaşılmış olup, dava tarihine göre henüz bir yıllık yasal süre dolmamıştır. Bu durumda Türk Medeni Kanununun 166. maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen bir yıllık süre şartının gerçekleşmemiş olması nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, 21.01.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

—-

Anlaşmalı boşanma davasının bir yıl dolmadan açılması ve tarafların duruşma sırasında boşanmak istediğini ifade etmemesi haline ilişkin diğer bir yargıtay kararı için tıklayınız.

“Anlaşmalı boşanma davası hakkında herşey” adlı makale için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.