Anlaşmalı Boşanma Vazgeçme Davacının Feragat İmkanı

barisma-baristirma-vefki-400x218

(Anlaşmalı boşanma vazgeçme davacı hüküm kesinleşinceye değin davadan feragat edebilir.)

(Anlaşmalı boşanma vazgeçme davacı karar düzeltme safhasında vazgeçebilir)

(Anlaşmalı boşanma vazgeçme davacıya boşanma kesinleşinceye değin vazgeçme olanağı verilmiştir.)

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2011/12359 E.
2011/11829 K.
11.7.2011 T.

DAVA : Yukarıda tarihi, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; onanmasına dair Dairemizin 26.4.2011 gün ve 6214-7031 Sayılı Hamiyle ilgili karar düzeltme isteminde bulunulmakla, evrak okundu, gereği düşünüldü:

KARAR:Davacı A. Ş. tarafından açılan dava kabul edilerek boşanma kararı verilmiş ve davalı E. Ş.’un temyizi üzerine hüküm onanmış ise de, davacı vekili 8.6.2011 tarihli karar düzeltme istem dilekçesiyle, hüküm henüz kesinleşmeden davadan feragat ettiğinden, Dairemizin 26.4.2011 tarih, 2010/6214 esas, 2011/7031 karar sayılı onama ilamının kaldırılmasına, davacı vekilinin davadan feragat dilekçesi konusunda bir karar verilmek üzere hükümün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeple davacının karar düzeltme isteminin H.U.M.K.nun 440-442. maddesi gereğince kabulüyle Dairemizin 26.4.2011 gün, 2010/6214 esas, 2011/7031 kararsayılı onama ilamının kaldırılmasına, davacının feragati konusunda bir karar verilmek üzere hükümün BOZULMASINA, istenmesi halinde karar düzeltme harcının yatırana iadesine, 11.07.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Davacının hüküm kesinleşinceye değin davadan feragat imkanı varken davalının bu imkanı yoktur. Bu hususta makaleyi okuyabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.