Anlaşmalı Boşanma Davası Hakkında Herşey

06.07.2017

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin ikisinin de boşanmak istemesi ve boşanmak için kanunen üzerinde anlaşılması gerekli asgari tüm hususlarda anlaşarak açacakları davadır.

Anlaşmalı boşanma davasının kabul edilmesi aşağıdaki şartların sağlanmasına bağlıdır.

a00769c1c9

 1. Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması,
 2. Bir eşin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi,
 3. Tarafların duruşmaya bizzat katılarak boşanmak istediklerini ifade etmeleri,
 4. Boşanmanın mali sonuçları konusunda anlaşmaları,
 5. Çocukların durumu konusunda anlaşmaları,
 6. Tarafların anlaşamadıkları bir husus bulunmaması,
 7. Tarafların anlaşmalarını hakimin uygun bulmasıdır.

Anlaşmalı boşanma davası, boşanmanın genel sebeplerindendir. Boşanma talebinin genel ve/veya özel sebebe dayandırılması evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı hususunun araştırılıp araştırılmayacağı ve bu hususta hakimin takdir yetkisinin bulunup bulunmayacağı noktasında fark yaratmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası boşanmanın genel sebeplerinden olmasına rağmen evlilik birliğinin temelinden sarsılıp sarsılmadığı araştırılmaz.  Evliliğin bir yıl sürmüş olması ve  bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi ile evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Aslında bu husus davanın kısa sürmesinde etkili olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası kimi zaman 1 – 2 haftada dahi sonuçlanabilmektedir. Ayrıca delillerin toplanması, tanık, bilirkişi vs. ödemeler yapılmak zorunda kalınmadığı için yargılama masrafları yaklaşık 250-TL’ye mal olmaktadır.

Tarafların boşanma, boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu hususunda anlaşmaları gerekmektedir. Boşanmanın mali sonuçları maddi ve manevi tazminat talebini, yoksulluk ve iştirak nafakasını kapsamalıdır. Diğer yandan çocukların velayet ve kişisel ilişki düzenlemesi hususunda anlaşılmalıdır. Bu hususu hakimin takdirine bıraksalar da duruşma sırasında hakim kişisel ilişkinin nasıl düzenlemeyi uygun gördüğünü belirtmeli ve taraflar bunu kabul ederlerse boşamalıdır.

Hakim tarafların anlaşmasını uygun bulmalı, aksi halde boşanma kararı vermemelidir. Hakim uygun bulduğu protokolün tüm sonuçlarını hüküm fıkrasında belirtmelidir. Hakim protokolün infazının mümkün olmasına dikkat etmelidir. Mülkiyeti başkasının üstüne olan taşınmazlar hakkında ya da üçüncü bir kişinin eyleminin gerekeceği durumlarda protokolün infazının tereddüt yaratmayacağından emin olmalıdır. Protokolde kişilerin ileride dava açmayacakları hususunda kayıt bulunması halinde protokolü bu haliyle tasdik etmemelidir.

Taraflar anlaşmalı boşanma davası açmış olsalar da, davanın açılmasından sonra anlaşamamaları halinde dava çekişmeli davaya döneceğinden hakim taraflara delillerini sunmaları için süre vermelidir.

Anlaşmalı boşanma davasından sonra davacının davanın kesinleşmesine değin davadan feragat hakkı olduğu halde davalının bu yönde hakkı olmadığı unutulmalıdır. Bu hususta işbu bağlantıyı da okumayı ihmal etmeyiniz.

Av. Sibel Öztürk

Anlaşmalı Boşanma Davası Hakkında Herşey” için 4 yorum

 • 30 Ekim 2016 tarihinde, saat 04:38
  Permalink

  Merhaba,

  Biz eşimle anlaşmalı boşanma kararı aldık ve ben davacı olarak mahkemeye başvurdum. Mahkemede de eşimle evet diyerek kararı onayladık; ancak ben pişmanım ve karımı boşamak istemiyorum feragat etmek için ne yapmalıyım?

  Yanıtla
  • 30 Ekim 2016 tarihinde, saat 12:58
   Permalink

   Gerekçeli kararı tebliğ almadıysanız veya gerekçeli kararı tebliğ almak ile birlikte kanun yoluna başvurma süresi içerisinde iseniz. Davayı temyiz edip, temyiz dilekçeniz içerisinde davadan feragat ettiğinizi bildirebilirsiniz.

   Yanıtla
   • 31 Ekim 2016 tarihinde, saat 23:22
    Permalink

    Merhaba

    Bugün anlaşmalı boşanma kararını aldım. Dilekçe yazdırıp temyiz kararı için başvuruda bulundum. Son ne olur ve e kadar zamanda karara bağlanır sizce?
    Çok teşekkür ederim

    Yanıtla
    • 17 Kasım 2016 tarihinde, saat 20:10
     Permalink

     Yargıtay incelemesi yargıtaya gönderme tarihinden itibaren 5-9 ay sürebiliyor.
     Sonucu ise feragat dilekçeniz konusunda karar vermek için yeniden boşandığınız mahkemede dava görülür.
     Davadan feragat ettiğiniz için feragat nedeniyle davanın reddine karar verilir.

     T.C.
     YARGITAY
     2. HUKUK DAİRESİ
     E. 2011/12359
     K. 2011/11829
     T. 11.7.2011

     ÖZET : Davacı tarafından açılan dava kabul edilerek boşanma kararı verilmiş ve davalının temyizi üzerine hüküm onanmış ise de, davacı vekili karar düzeltme istem dilekçesiyle, hüküm henüz kesinleşmeden davadan feragat ettiğinden, Dairemizin onama ilamının kaldırılmasına, davacı vekilinin davadan feragat dilekçesi konusunda bir karar verilmek üzere hükümün bozulması gerekmiştir.

     DAVA : Yukarıda tarihi, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; onanmasına dair Dairemizin 26.4.2011 gün ve 6214-7031 Sayılı Hamiyle ilgili karar düzeltme isteminde bulunulmakla, evrak okundu, gereği düşünüldü:
     KARAR : Davacı A. Ş. tarafından açılan dava kabul edilerek boşanma kararı verilmiş ve davalı E. Ş.’un temyizi üzerine hüküm onanmış ise de, davacı vekili 8.6.2011 tarihli karar düzeltme istem dilekçesiyle, hüküm henüz kesinleşmeden davadan feragat ettiğinden, Dairemizin 26.4.2011 tarih, 2010/6214 esas, 2011/7031 karar sayılı onama ilamının kaldırılmasına, davacı vekilinin davadan feragat dilekçesi konusunda bir karar verilmek üzere hükümün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

     SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeple davacının karar düzeltme isteminin H.U.M.K.nun 440-442. maddesi gereğince kabulüyle Dairemizin 26.4.2011 gün, 2010/6214 esas, 2011/7031 kararsayılı onama ilamının kaldırılmasına, davacının feragati konusunda bir karar verilmek üzere hükümün BOZULMASINA, istenmesi halinde karar düzeltme harcının yatırana iadesine, 11.07.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.