Anlaşmalı Boşanmanın Şartları Tüm Hususlarda Anlaşılması

images (3)

(Anlaşmalı boşanmanın şartları ; evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır.)

(Anlaşmalı boşanmanın şartları ; birinin açtığı davayı diğeri kabul etmelidir.)

(Anlaşmalı boşanmanın şartları ; taraflar duruşmada bizzat bulunarak, boşanma isteğini ifade etmelidir.)

(Anlaşmalı boşanmanın şartları ; taraflar boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu dahil her konuda anlaşmalıdır. Tek bir konuda dahi anlaşamasalar boşanma kararı verilemez.)

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2009/21191 E.
2010/479 K.
13.1.2010 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda; mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Evlilik en az bir yıl sürmüşse, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için hakimin, bizzat tarafları dinleyerek iradelerin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçlan, çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı ( TMK. md.184/3 )hükmü uygulanmaz ( TMK. md. 166/3 ).

Taraflar tek bir konuda anlaşamamış olsalar dahi, Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesi uyarınca delil toplanmadan karar verilemez. Bu gibi hallerde tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde delilleri toplanıp Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinin 1, 2 ve 4. fıkralarına göre değerlendirme yapılmalıdır. Bu yön ve Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesi şartlarının da oluşmadığı da dikkate alınmadan yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.01.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

—-

Anlaşmalı boşanmanın şartlarına dair ikinci ve üçüncü yargıtay kararı

“Anlaşmalı boşanma davası hakkında herşey” adlı makale için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.