Anne Adının Düzeltilmesi Davası Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Görülür.

mother's tenderness

(Anne Adının Düzeltilmesi Davası Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Görülmelidir.)

(Anne Adının Düzeltilmesi Davası Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmelidir. Zira soybağına ilişkin dava değildir. Anne ile çocuk arasındaki soybağı doğumla kurulur.)

(Anne Adının Düzeltilmesi Davası Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmelidir. Ancak aynı davada babanın soybağının kurulması gerekiyor ise Aile Mahkemesi’nde görülür. Bu hususta Çocuğun Gerçek Anne Baba Nüfusunda Olmaması yazısını okumanızı tavsiye ederim)

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ
2014/2507 E.
2014/5532 K.
10.4.2014 T.

DAVA : Taraflar arasındaki nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin davada İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi ve İstanbul Anadolu Aile Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü :

KARAR : Dava, nüfusta anne adının tashihi istemine ilişkindir.

Aile Mahkemesince, davanın nesebe ilişkin olmadığı gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Asliye Hukuk Mahkemesi ise, uyuşmazlığın anne – babanın çocukla kişisel ilişkisini düzenleyen TMK. 321 vd maddelerinden kaynaklandığı ve aile mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Davacı, M.’nin gerçek annesi olduğu, 6 yıl önce ölen gayri resmi birlikteliği S.’ten dünyaya geldiğini, ancak S.’in resmi eşi H. üzerine kayıt edildiğini iddia ederek, yanlış nüfus kaydının düzeltilmesini talep etmiştir. Dava bu niteliğiyle bir nesep davası olmayıp, gerçeğe aykırı beyanla oluşturulan nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkindir. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 36. Maddesi uyarınca nüfus kaydının düzeltilmesine yönelik olan ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 282 ve devamı maddelerinde düzenlenen soybağı kurulmasıyla ilgisi bulunmayan, davanın genel hükümlere göre Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; HMK’nın 21, 22 ve 23. maddeleri gereğince İstanbul Anadolu 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 10.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.