Anne Baba Kaydı Davaları Dava Türü ve Görevli Mahkeme – Örnek Davalar

Anne veya baba kaydının düzeltilmesine ilişkin size uygun yazıyı bulabilmeniz için “Başkasının nüfusuna kayıtlı olmakla ilgili doğru yazıyı bulma” klavuzu eklenilmiştir. Lütfen öncelikle bu klavuzdan kendisinize uygun olan yazıyı okuyunuz. Bulunmakta olduğunuz yazı yalnızca örneklendirmelere ilişkindir.Anne baba kaydının değiştirilmesi

 

Anne Baba Kaydı Davaları görevli mahkeme, kayıtların gerçeği yansıtmadığı durumlarda kayıt düzeltme ve/veya soybağı davalarından hangisinin açılacağına göre belirlenmektedir. Kayıt düzeltme davaları asliye hukuk mahkemesinde, soybağı davaları ise aile mahkemesinde görülmektedir. Hem kayıt düzeltme hem de soybağı istemini içeren davalara ise aile mahkemelerince bakılmaktadır. Anne Baba Kaydı Davaları Olaylara Göre Görevli Mahkeme aşağıda örneklendirilmiştir.

 

 

ÖRNEK OLAYLAR ÜZERİNDEN  GÖREVLİ MAHKEMELER

ANNE VE BABANIN İKİSİNE YÖNELİK TALEPLER
(Anne Baba Kaydı Davaları ;
Annenin, çocuğun doğum tarihinde evli olup olmadığına veya çocuğun evliliğin sona ermesinden üçyüz gün içerisinde doğup doğmadığına göre değişmektedir.)

-I-

gerçek babaDavacılar, nüfusta anne-baba bir kardeşleri gözüken … gerçek anne-babasının … ve … … olduğunu iddia ederek, nüfus kayıtlarındaki yanlışlığın düzeltilmesini talep etmişlerdir. …Somut olaya gelince; dosya içinde mevcut nüfus kayıtlarından, anne-baba adının değiştirilmesi talep edilen çocuğun doğum tarihinde, iddia edilen genetik annenin evli bulunduğu anlaşılmaktadır. O halde, yukarıda açıklanan ilkeler karşısında dava, “gerçeğe aykırı beyana dayalı oluşturulan nüfus kayıtlarının düzeltilmesi”davasından ibarettir. … asliye hukuk mahkemesince çözümlenmesi gerekmektedir.”  Yarg 20. HD 2015/13507 E. , 2016/929 K.

-II-

“Ancak, çocuğun doğduğu tarihte, genetik annenin evli bulunmaması halinde, anne yönünden dava, “gerçeğe aykırı beyana dayalı oluşturulan nüfus kayıtlarının düzeltilmesi” davası olarak kalmakla birlikte; genetik anne ile evli olmayan genetik baba yönünden, “babalık karinesi” gerçekleşmediğinden, genetik babanın nüfus kaydına işlenmesi talebi “soybağı davası” niteliğini kazanacaktır. Bu takdirde ise uyuşmazlığın, 4787 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca aile mahkemesi tarafından incelenip çözüme kavuşturulması gerekecektir. … Somut olaya gelince; dosya içinde mevcut nüfus kayıtlarından, anne-baba adının değiştirilmesi talep edilen çocuğun doğum tarihinden önce, iddia edilen genetik babanın 01.05.1960 yılında vefat etmiş olması sebebiyle, talep edilen çocuğun doğum tarihinde, iddia edilen genetik annenin evli olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda dava, anne adının silinip genetik anne adının yazılması ve kayden baba olan kişinin isminin silinmesi talepleri yönünden “gerçeğe aykırı beyana dayalı oluşturulan nüfus kayıtlarının düzeltilmesi” davası olmakla birlikte, nüfus kaydına genetik baba isminin yazılması yönünden soybağı davası niteliğindedir. Yukarıda açıklanan nedenlerle, tüm talepler yönünden uyuşmazlığın, özel mahkeme olan aile mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerekmektedir.” Yarg 20. HD 2016/1648 – 2315

-III-

“Dosya kapsamından; davacının, gerçek anne ve babasının … ve … … olduğu, halde evlatlık verilmesi nedeni ile nüfus kayıtlarında anne ve baba olarak davalılar … … ve … …’un yazıldığını ileri sürerek, anne ve baba adının düzeltilmesi istemiyle dava açtığı, davacının doğum tarihinin, davalı gerçek kişiler ve dava dışı … … ve … … evlenme tarihinden sonra olduğu anlaşılmıştır.asliye hukuk mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.” Yarg 20. HD 2015/16097 – 2016/1791

 

ANNE KAYDININ DÜZELTİLMESİNE YÖNELİK TALEPLER

Somut olayda davacı, … … isimli şahıs ile gayri resmî evliliğinden 2002 doğumlu … isimli kızının dünyaya geldiğini, İstanbul ilinde çalıştığından kızına bakamadığından, kızını öz kardeşi olan … ..’e bakması için verdiğini, … … annesinin davalı olmayıp, kendisinin olduğunu belirterek anne olarak davalı üzerine kayıtlı bulunan 2002 doğumlu … … annesinin davacı … …’ın çocuğu olup olmadığının tespitinin, kendisinin çocuğun annesi olduğu kanıtlandığı takdirde çocuğun annesi hanesinde nüfüs kütüğüne tesciline karar verilmesini talep etmiştir.
Dava bu niteliğiyle bir nesep davası olmayıp, hatalı yapılan nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkindir. …asliye hukuk mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.” Yarg 20. HD 2015/14626 E. – 2016/829 K.

Somut olayda davacı, gayri resmi evli olduğunu, bu birliktelikten 01/06/2013 doğumlu … … … adında çocuğunun olduğunu, bu çocuğu gayri resmi birlikte olduğu kişinin resmi nikahlı evli olduğu eşinin üzerine kayıt ettirdiğini, bu kayıtın sehven yapıldığını, bu nedenle Mehmet Emin Akbaş’ın baba nüfus kütük hanelerinin baki kalması suretiyle anne isminin … olarak tashihine karar verilmesini talep etmiştir. …Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 25.01.2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.” Yarg 20. HD 2015/15444 E. – 2016/823 K.

Somut olayda; davacı, davalı ile evli iken 1982 yılında Bulgaristan Mahkemelerinde boşandıklarını, davalının dava dışı 3. kişi ile evlendiğini, aslında kendisinin çocuğu olan …’in davalının 2. eşi üzerine yazıldığını, oysa …’in annesinin kendisi olduğunun bu sebeple …’in annesinin kendisi olduğunun tespiti ile evlenme ve boşanma kararlarının tanıma ve tenfizini talep etmiştir. …asliye hukuk mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.” Yarg 20. HD 2015/15581 E. – 2016/1071 K.

 

BABA KAYDINA YÖNELİK TALEPLER BAKIMINDAN

-I-

Somut olayda davacı, oğlu …’ın nüfus kaydında anne ve babası olarak … ve … göründüğünü, ancak gerçek babasının kendisinin olduğunu belirterek davalı …’ın nüfus kaydındaki baba isminin düzeltilerek adına kaydını talep ve dava etmiştir. Dava bu niteliği itibariyle bir nesep davasıdır. …Aile Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekir.” Yarg 20. HD 2016/2337 – 4915

-II-

Somut olayda davacı vekili, müvekkilleri … … ve … …’ın … … ile … …’ın nikahı olmaksızın aynı çatı altında bir aile gibi 5 yıl süren birlikteliğinden olmuş çocuklar olduğunu, çocukların resmi evlilik dışında doğduğundan gerçek anne … …’ın nüfus kaydına yazıldıklarını ve baba adlarının da … olarak yazıldığını ancak bu baba ile çocuklar arasında baba – evlat hukuki ilişkisinin kurulmamış olduğunu davacıların babası Mustafa’nın vefat ettiğini belirterek … … ve … …’ın babasının … … olduğunun tespiti ile nüfus kaydında babalık bağının kurulmasını talep etmiş olup dava bu niteliği itibariyle bir nesep davasıdır. … aile mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekir.” Yarg 20. HD 2015/15449 E. 2016/833 K.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.