Arabuluculuğun Temel Prensipleri : İradilik, Bağımsızlık, Tarafsızlık ve GİZLİLİK

Arabuluculuğa ilişkin temel ilkeler düzenlemesinde, yasada, esasen arabuluculuğun temel prensipleri olarak dört özelliğin vurgulandığı görülmektedir.Slayt3

Arabuluculuğun temel prensipleri İRADİLİK, TARAFSIZLIK, BAĞIMSIZLIK VE GİZLİLİK’tir.Slayt1

 

 

İradilik tarafların mahkemeye başvurmadan önceki ya da sonraki bir aşamada, arabuluculuk yoluna başvurmakta, başvurdu ise bu yöntem ile uyuşmazlığını çözmeye devam ettirmekte ya da bu yöntemi kullanmayı sonlandırmakta serbest olduğunu ifade eder.

 

Slayt2

Tarafsızlık, arabulucunun taraflara eşit davranma yükümlülüğünü ve uyuşmazlık konusu bakımından şahsi bir menfaati bulunmamasını ifade eder.

Bağımsızlık, arabulucunun  taraflardan herhangi birine karşı özel bir yükümlülüğü bulunmamasını ifade eder.

 

 

Arabuluculuğun temel prensipleri içerisinde en önemli olanı ise GİZLİLİK’tir.

Bu nedenle gizlilik konusu ayrıca ele alınacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.