Arabuluculuk faydaları, tercih edilir özellikleri.

Arabuluculuk faydaları oldukça önemli ve fazladır.

ARABULUCULUK FAYDALARI

  1. Yargısal çözüme göre daha kısa sürer.
  2. Yargısal çözüme göre daha az maliyetlidir.
  3. Yargısal çözümde karar verme yetkisi tarafların elinde değildir. Arabuluculukta anlaşma belgesinin içeriği veya anlaşamama hali tarafların iradesidedir.
  4. Arabuluculukta çözüme ulaşmada tarafların menfaatleri esas alınır. Ortak iyiye yönelinir. Yargısal çözümde haklı /haksız aranır.
  5. En önemlisi :  Arabuluculukta gizlilik esastır. Mahkemede ise aleniyet esastır.
  6. Mahkemede çözüm usulü esnek değildir. Arabulucukta ise çözüm taraflara ve uyuşmazlığa uygun ve özel olarak belirlenir.
  7. Arabuluculukta uyuşmazlık çözülmüş ve tarafların ilişkileri yeniden tesis edilmiş olur.

Yukarıda madde madde değinilen arabuluculuk faydaları yeri geldiğinde ayrıntılı olarak ifade edilecektir. Kanaatimce gizlilik esası arabuluculuk faydaları içerisinde en önemli olanı, tarafları çözüme en çok yaklaştıranıdır.

Ayrıca gizlilik esas olduğu için taraflar arabuluculuk faaliyeti neticesinde anlaşamamış olsa dahi birşey kaybetmeyecektir.                                       

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.