İşçinin Kısa Çalışma Uygulaması Sonrası İşe Davet Edilmesine Rağmen İşe Başlamaması Devamsızlık Halini Oluşturur.

İşçinin Kısa Çalışma Uygulaması Sonrası İşe Davet Edilmesine Rağmen İşe Başlamaması Devamsızlık Halini Oluşturur.

Devam

İmza İtirazında Borçlu Duruşmada Bizzat Hazır Bulunmalıdır. Duruşma Davetiyesinde Borçlunun Bizzat Bulunması Gerektiği Aksi Halde Davanın Reddedilebileceği Belirtilmelidir. Yalnızca Dosyanın İşlemden Kaldırılacağına Dair İhtarat Yeterli Değildir.

İmza İtirazında Borçlu Duruşmada Bizzat Hazır Bulunmalıdır. Duruşma Davetiyesinde Borçlunun Bizzat Bulunması Gerektiği Aksi Halde Davanın Reddedilebileceği Belirtilmelidir. Yalnızca Dosyanın İşlemden Kaldırılacağına Dair İhtarat Yeterli Değildir.

Devam