Bankaların Tahsil Ettiği Dosya Masrafının, Yapılandırma Bedelinin Ve Komisyon Ücretinin İadesi

04.07.2014

            Borç ödemek veya bazı kıymetlere sahip olmak için akıllara gelen ilk yöntem kredi kullanmaktır. Her ne kadar kredi geri ödemelerinden bıkılmış olunsa dahi banka kredisi kullanmak can simidi vazifesi görmeye devam etmektedir. Öyle ki bu yola başvuran kredi müşterileri banka tarafından sunulan belgeleri adeta gözü kapalı imzalamaktadır.

             Banka ve kredi müşterisi kredi sözleşmesini imzaladıktan ve kredi bedeli tüketiciye ödendikten sonra taraflar arasındaki ilişki, kredinin geri ödenmesi şeklinde devam etmektedir; fakat taraflar arasında gerek sözleşmenin imzalanması sırasında gerek ödemeler sırasında ve hatta ödemeler bittikten sonra dosya, ekspertiz ve ipotek fekki masrafları, yapılandırma ücreti, komisyon bedeli ve bankanın tüketici hesabından yapmış olduğu diğer haksız kesintilere ilişkin uyuşmazlıklar gündeme gelmektedir.

            Zira banka, kredi sözleşmesine yukarıda belirtilen bedellerin tüketiciden alınabileceğine ilişkin kayıtlar koymuş olsa da bunlar haksız şart teşkil ettikleri için geçerli olmayacak ve alınmış ise bu bedeller, alındıkları tarihten itibaren faizi ile birlikte, 10 yıl içinde, talep edilen iade tutarına göre aşağıdaki başvuru yerlerine, harç ödenmeksizin başvurularak iade alınabilecektir.

            Uyuşmazlıkla ilgili tüketici hakem heyeti tarafından tüketici aleyhine karar verilse dahi tebligat ve bilirkişi ücretleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca karşılanır.Tüketicinin ekonomik riski tüketici hakem heyetinin tüketici lehine karar vermesi halinde söz konusu olabilecektir. Tüketici hakem heyeti tüketiciyi haklı bularak talebini kabul ettiğinde, hakem heyetinin verdiği bu karara karşı itiraz davası açılması ve tüketici mahkemesinin hakem heyeti kararını iptali etmesi durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilir. Her ihtimalde vekalet ücreti asıl alacağı geçemez.

               Tüketici hakem heyetleri uyuşmazlık konusuna ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi taraflardan, ilgili kurum veya kuruluşlardan isteyebilir.

                 Ticari kredilere ilişkin uyuşmazlıklar tüketici hakem heyetleri veya tüketici mahkemesinde görülmeyecektir. 

Başvuru için ikamet ettiğiniz veya işlemi yaptığınız illerden birini tercih edebilirsiniz.

Seçtiğiniz bu ilde büyükşehir belediyesi bulunmuyorsa *

2000-TL altındaki talepler için ilçe hakem heyetlerine,

3000-TL altındaki talepler için il tüketici hakem heyetlerine,

Seçtiğiniz bu ilde büyükşehir belediyesi bulunuyorsa *

2000-TL altındaki talepler için ilçe hakem heyetlerine,

2000-TL – 3000-TL arasındaki talepler için il tüketici hakem heyetlerine,

3000-TL üzerinde talepler için tüketici mahkemesi görevlidir.

* ( Büyükşehir belediyesi bulunan iller; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İçel, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Hatay, Manisa, Balıkesir, Kahramanmaraş, Van, Aydın, Denizli, Tekirdağ, Muğla, Mardin, Malatya, Trabzon, Ordu. )

 Dosya masrafı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.