Birleştirilen Dava Hakkında Karar Verilmemiş Olması Bozmayı Gerektirir

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2007/20802 E.
2009/1880 K.
10.2.2009 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün duruşmalı temyiz eden ile vekili ve karşı taraf temyiz eden vekili geldi. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davalı-davacı kadın tarafından açılan ve birleştirilen boşanma davasında davalı-davacı kadının zina hukuki sebebine ( TMK.md.161 ) dayalı boşanma isteği hakkında olumlu ya da olumsuz karar verilmemiş olması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, duruşma için takdir olunan 625.00 TL. vekalet ücretinin C.’dan alınıp B.’e verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.02.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

eve başkasını getiren kadın- zina

(Birleştirilen dava hakkında karar verilmelidir)
(Birleştirilen dava ayrı bir davadır.)
(Birleştirilen dava hakkında olumlu olumsuz bir karar verilmemesi hukuka aykırıdır.)

Yargıtay’ın bu konuda evlilik birliğinin  temelinden sarsılması ve zina sebebiyle boşanma davasının birleştirilmesi halinde özel boşanma sebebi olan zina nedeniyle boşanma kararı verilmesi yönünde karar vermiştir.

Zina nedir ? Zina boşanma sebebi ile ilgili, boşanma davasında karşılaşılabilecek tüm hususlara dair Zina Nedir – Boşanma Sebebi Zina  makalesini okuyunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.