Boşanma Davası Devamı Sırasında Kocanın Zaman Zaman Karısının Evine Gitmesinin Evlilik Birliğini Kurmaya Matuf Olup Olmadığı Araştırılmalıdır.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2006/11059 E.
2006/17584 K.
14.12.2006 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Toplanan delillere göre davacı kocanın başka bir kadınla yaşadığı zaman zaman davalının evine gitmesinin evlilik birliğini yeniden kurmaya matuf olmayıp çocuklarını ziyaret amacını taşıdığı anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 166/son madde koşulları gerçekleşmiştir. Boşanmaya karar verilecek yerde davanın reddine karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.