Boşanma Davasının Açılmamış Sayılması – Terk İhtar Süre

images (1)

(“Terk sebebiyle boşanma davası hakkında herşey” adlı makale için tıklayınız.)

(Boşanma davasının açılmamış sayılması halinde karı kocanın ayrı yaşama hakkı son bulur.)

(Boşanma davasının açılmamış sayılması halinde terk ihtarı için geçmesi gereken 4 aylık süre işlemeye başlar.)

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2007/2099 E.
2007/15744 K.
14.11.2007 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı koca tarafından davalı kadın aleyhine Zeytinburnu  Aile Mahkemesinin 2004/… Esasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılan boşanma davası 22.12.2004 tarihinde başvuruya kalmış ve 27.04.2005 tarihinde açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. Terk nedeniyle boşanma dayanağı olan ihtar istemi 17.06.2005 tarihinde talep edilmiştir. Boşanma davasının kanunen açılmamış sayıldığı günde karı kocanın ayrı yaşama hakkı son bulur. Türk Medeni Kanununun 164. maddesinde gösterilen sürelerde bu tarihten itibaren işlemeye başlar.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılan boşanma davasının 27.04.2005 tarihinde açılmamış sayılmasına karar verilmekle birlikte, davanın gerçekte yasadan dolayı üç aylık yenileme süresinin dolduğu, 23.03.2005 günü açılmamış hale geldiği ve bu tarihten itibaren 4 aylık süre geçmeden ihtar isteğinde bulunulduğu nazara alınmadan davanın reddine karar verilmesi gerekirken geçersiz ihtara dayalı terk sebebiyle boşanma davasının kabulü ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.11.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.