Dava Açma Süresine İlişkin Usul Kurallarının Uygulanması Hakkaniyete Halel Getirecek Kadar Katı Şekilcilikten Kaçınılarak Belirlenmelidir. Başvurucunun Bireysel Başvuru Dilekçesinden Önce “Davalı İdare Tarafından Sunulan Gizlilik Dereceli Bilgilerin Kendisine Tebliğ Edilmediği ve Bu Bilgilerin Hükme Esas Alındığı” İddiasını İleri Sürmemesi Halinde Başvuru Yolları Tüketilmiş Olmadığından Başvurusu Kabul Edilemez Bulunmuştur. Raportör Hakimlerin Yazılı veya Sözlü Görüşlerinin Tebliğ Edilmemesi Silahların Eşitliği Prensibine Aykırı Değildir.

Dava Açma Süresine İlişkin Usul Kurallarının Uygulanması Hakkaniyete Halel Getirecek Kadar Katı Şekilcilikten Kaçınılarak Belirlenmelidir. Başvurucunun Bireysel Başvuru Dilekçesinden Önce “Davalı İdare Tarafından Sunulan Gizlilik Dereceli Bilgilerin Kendisine Tebliğ Edilmediği ve Bu Bilgilerin Hükme Esas Alındığı” İddiasını İleri Sürmemesi Halinde Başvuru Yolları Tüketilmiş Olmadığından Başvurusu Kabul Edilemez Bulunmuştur. Raportör Hakimlerin Yazılı veya Sözlü Görüşlerinin Tebliğ Edilmemesi Silahların Eşitliği Prensibine Aykırı Değildir.

Devam

Yeniden Yargılama Yapılmasında Hukuki Yarar Bulunmayan Hallerde Başvurucu Lehine Tazminata Hükmedilir veya Genel Mahkemelerde Dava Açılması Yolu Gösterilebilir. Karşı Taraf Vekalet Ücretinin Başvurunun Tazminat Alacağının Önemli Bir Kısmından Mahrum Kalmasına Sebep Olması Mahkemeye Erişim Hakkına Müdahale Oluşturur.

Yeniden Yargılama Yapılmasında Hukuki Yarar Bulunmayan Hallerde Başvurucu Lehine Tazminata Hükmedilir veya Genel Mahkemelerde Dava Açılması Yolu Gösterilebilir. Karşı Taraf Vekalet Ücretinin Başvurunun Tazminat Alacağının Önemli Bir Kısmından Mahrum Kalmasına Sebep Olması Mahkemeye Erişim Hakkına Müdahale Oluşturur.

Devam

Ceza Soruşturması Başlatılması İçin Yapılan Şikayet Hakkında Delil ve Değerlendirme Yapılmaksızın Soruşturma Açılması Talebinin İşleme Konulmamış Olması ve Soruşturma İzni Verilmemiş Olması Kararına Karşı İtiraz Yolu İle Denetim Yapılabilecekken Talebin İncelenmeksizin Reddedilmesi Yaşam Hakkının Usuli Boyutunu İhlal Etmektedir.

Ceza Soruşturması Başlatılması İçin Yapılan Şikayet Hakkında Delil ve Değerlendirme Yapılmaksızın Soruşturma Açılması Talebinin İşleme Konulmamış Olması ve Soruşturma İzni Verilmemiş Olması Kararına Karşı İtiraz Yolu İle Denetim Yapılabilecekken Talebin İncelenmeksizin Reddedilmesi Yaşam Hakkının Usuli Boyutunu İhlal Etmektedir. Van Depremi Bayram Oteli hk.

Devam