Dava Açma Süresine İlişkin Usul Kurallarının Uygulanması Hakkaniyete Halel Getirecek Kadar Katı Şekilcilikten Kaçınılarak Belirlenmelidir. Başvurucunun Bireysel Başvuru Dilekçesinden Önce “Davalı İdare Tarafından Sunulan Gizlilik Dereceli Bilgilerin Kendisine Tebliğ Edilmediği ve Bu Bilgilerin Hükme Esas Alındığı” İddiasını İleri Sürmemesi Halinde Başvuru Yolları Tüketilmiş Olmadığından Başvurusu Kabul Edilemez Bulunmuştur. Raportör Hakimlerin Yazılı veya Sözlü Görüşlerinin Tebliğ Edilmemesi Silahların Eşitliği Prensibine Aykırı Değildir.

Dava Açma Süresine İlişkin Usul Kurallarının Uygulanması Hakkaniyete Halel Getirecek Kadar Katı Şekilcilikten Kaçınılarak Belirlenmelidir. Başvurucunun Bireysel Başvuru Dilekçesinden Önce “Davalı İdare Tarafından Sunulan Gizlilik Dereceli Bilgilerin Kendisine Tebliğ Edilmediği ve Bu Bilgilerin Hükme Esas Alındığı” İddiasını İleri Sürmemesi Halinde Başvuru Yolları Tüketilmiş Olmadığından Başvurusu Kabul Edilemez Bulunmuştur. Raportör Hakimlerin Yazılı veya Sözlü Görüşlerinin Tebliğ Edilmemesi Silahların Eşitliği Prensibine Aykırı Değildir.

Devam

Anayasa Mahkemesince İptal Edilen Yasa Nedeniyle Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Reddinin Adil Yargılamayı Etkilediği İddiası Kanun Yolunda Gözetilmesi Gereken İddialardan Olduğundan Kabul Edilemezdir

Anayasa mahkemesince iptal edilen yasa nedeniyle yargılamanın yenilenmesi talebinin reddinin adil yargılamayı etkilediği iddiası kanun yolunda gözetilmesi gereken iddialardan olduğundan kabul edilemezdir.

Devam

Ceza Davası Dışında Fakat Ceza Davasına Konu Olan Eylemler Nedeniyle Devam Eden İdari Uyuşmazlıklarda Kişi Hakkında Beraat Kararı Verilmiş Olmasına Rağmen Bu Karara Esas Teşkil Eden Yargılama Sürecinde Yer Alan İddia Kapsamındaki Olaylara Dayanılması Ve Bu Şekilde Beraat Kararının Sorgulanması Masumiyet Karinesi İle Çelişir.

Ceza Davası Dışında Fakat Ceza Davasına Konu Olan Eylemler Nedeniyle Devam Eden İdari Uyuşmazlıklarda Kişi Hakkında Beraat Kararı Verilmiş Olmasına Rağmen Bu Karara Esas Teşkil Eden Yargılama Sürecinde Yer Alan İddia Kapsamındaki Olaylara Dayanılması Ve Bu Şekilde Beraat Kararının Sorgulanması Masumiyet Karinesi İle Çelişir.

Devam