Tutukluluk Ara Kararlar İle Devam Etmekte İken Tutukluluğa İtiraz Yolları Tüketilerek Tahliyeyi Sağlayabilecek Şekilde Bireysel Başvuruda Bulunulabilir; Ancak Nihai Kararla Verilen Tutukluluk Kararının Hukuka Aykırılığını Tespit İle Yalnızca Tazminata Hükmedilebilir, Bu Halde Nihai Kararınla Verilen Tutukluluğa İtiraz Üzerine Verilen Karar 23.09.2012’ten Sonraki Bir Tarihe İlişkin Olmalıdır. Ceza Yargılamasında İlk Derece Mahkemesinin Kararının 6 Yılda Verilmesi Adil Yargılanma Hakkını İhlal Eder.

Tutukluluk Ara Kararlar İle Devam Etmekte İken Tutukluluğa İtiraz Yolları Tüketilerek Tahliyeyi Sağlayabilecek Şekilde Bireysel Başvuruda Bulunulabilir; Ancak Nihai Kararla Verilen Tutukluluk Kararının Hukuka Aykırılığını Tespit İle Yalnızca Tazminata Hükmedilebilir, Bu Halde Nihai Kararınla Verilen Tutukluluğa İtiraz Üzerine Verilen Karar 23.09.2012’ten Sonraki Bir Tarihe İlişkin Olmalıdır. Ceza Yargılamasında İlk Derece Mahkemesinin Kararının 6 Yılda Verilmesi Adil Yargılanma Hakkını İhlal Eder.

Devam

İş Mahkemesinde 6 Yıldır Süren Yargılama Nedeniyle Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlal Edildiğinin Tespitidir.

İş davalarında makul sürede yargılama hakkının ihlali

Devam

Şeref Ve İtibarın Korunması Hakkı İle İfade Ve Basın Özgürlüğü Arasında Adil Bir Dengenin Kurulup Kurulmadığı ; İfadelerin Kamuoyunu İlgilendiren Genel Yarara İlişkin Bir Tartışmaya Sağladığı Katkı, Hedef Alınan Kişinin Tanınmışlık Düzeyi ve Şikayet Edilen Konuyla İlgili Olarak Önceki Davranışları, İfadenin İçeriği, Habere Konu Olayın Daha Önce Basında Yer Alıp Almamış Olması Gibi Hususlardır. Avukatın Temsil Ettiği Kişilere Yollama Yapılarak Eleştirilmesi hk.

Şeref Ve İtibarın Korunması Hakkı İle İfade Ve Basın Özgürlüğü Arasında Adil Bir Dengenin Kurulup Kurulmadığı ; İfadelerin Kamuoyunu İlgilendiren Genel Yarara İlişkin Bir Tartışmaya Sağladığı Katkı, Hedef Alınan Kişinin Tanınmışlık Düzeyi ve Şikayet Edilen Konuyla İlgili Olarak Önceki Davranışları, İfadenin İçeriği, Habere Konu Olayın Daha Önce Basında Yer Alıp Almamış Olması Gibi Hususlardır. Avukatın Temsil Ettiği Kişilere Yollama Yapılarak Eleştirilmesi hk.

Devam