Tutukluluk Ara Kararlar İle Devam Etmekte İken Tutukluluğa İtiraz Yolları Tüketilerek Tahliyeyi Sağlayabilecek Şekilde Bireysel Başvuruda Bulunulabilir; Ancak Nihai Kararla Verilen Tutukluluk Kararının Hukuka Aykırılığını Tespit İle Yalnızca Tazminata Hükmedilebilir, Bu Halde Nihai Kararınla Verilen Tutukluluğa İtiraz Üzerine Verilen Karar 23.09.2012’ten Sonraki Bir Tarihe İlişkin Olmalıdır. Ceza Yargılamasında İlk Derece Mahkemesinin Kararının 6 Yılda Verilmesi Adil Yargılanma Hakkını İhlal Eder.

Tutukluluk Ara Kararlar İle Devam Etmekte İken Tutukluluğa İtiraz Yolları Tüketilerek Tahliyeyi Sağlayabilecek Şekilde Bireysel Başvuruda Bulunulabilir; Ancak Nihai Kararla Verilen Tutukluluk Kararının Hukuka Aykırılığını Tespit İle Yalnızca Tazminata Hükmedilebilir, Bu Halde Nihai Kararınla Verilen Tutukluluğa İtiraz Üzerine Verilen Karar 23.09.2012’ten Sonraki Bir Tarihe İlişkin Olmalıdır. Ceza Yargılamasında İlk Derece Mahkemesinin Kararının 6 Yılda Verilmesi Adil Yargılanma Hakkını İhlal Eder.

Devam

Hakkında Yapılan Soruşturmada Görevli Hakim veya Cumhuriyet Savcıları Hakkında Yaptığı Şikayet Sonucunda Soruşturma İzni Verilmemesine ve Yeniden İnceleme Talebinin Reddine Dair HSYK kararları Nedeniyle Anayasal Hakların İhlal Edildiği Konusundaki Bireysel Başvuru, HSYK’nın Meslekten Çıkarma Cezası Dışındaki Kararlarına Karşı Yargı Mercilerine Başvurulamayacağından Konu Bakımından Kabul Edilemezdir.

Hakkında Yapılan Soruşturmada Görevli Hakim veya Cumhuriyet Savcıları Hakkında Yaptığı Şikayet Sonucunda Soruşturma İzin Verilmemesine ve Yeniden İnceleme Talebinin Reddine Dair HSYK kararları Nedeniyle Anayasal Hakların İhlal Edildiği Konusundaki Bireysel Başvuru, HSYK’nın Meslekten Çıkarma Cezası Dışındaki Kararlarına Karşı Yargı Mercilerine Başvurulamayacağından Konu Bakımından Kabul Edilemezdir.

Devam