Şeref Ve İtibarın Korunması Hakkı İle İfade Ve Basın Özgürlüğü Arasında Adil Bir Dengenin Kurulup Kurulmadığı ; İfadelerin Kamuoyunu İlgilendiren Genel Yarara İlişkin Bir Tartışmaya Sağladığı Katkı, Hedef Alınan Kişinin Tanınmışlık Düzeyi ve Şikayet Edilen Konuyla İlgili Olarak Önceki Davranışları, İfadenin İçeriği, Habere Konu Olayın Daha Önce Basında Yer Alıp Almamış Olması Gibi Hususlardır. Avukatın Temsil Ettiği Kişilere Yollama Yapılarak Eleştirilmesi hk.

Şeref Ve İtibarın Korunması Hakkı İle İfade Ve Basın Özgürlüğü Arasında Adil Bir Dengenin Kurulup Kurulmadığı ; İfadelerin Kamuoyunu İlgilendiren Genel Yarara İlişkin Bir Tartışmaya Sağladığı Katkı, Hedef Alınan Kişinin Tanınmışlık Düzeyi ve Şikayet Edilen Konuyla İlgili Olarak Önceki Davranışları, İfadenin İçeriği, Habere Konu Olayın Daha Önce Basında Yer Alıp Almamış Olması Gibi Hususlardır. Avukatın Temsil Ettiği Kişilere Yollama Yapılarak Eleştirilmesi hk.

Devam

Azami Tutukluluk Süresinin Aşıldığının Tespit Edilmesi ve Başvurucunun Başvurusunun Kabul Edilebilir Bulunması Halinde, Anayasa Mahkemesi, Hak İhlalinin Ve Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması İçin Kararın Bir Örneğini Mahkemesine Gönderir. Yeniden Yargılama Yapmakla Yükümlü Mahkeme, Anayasa Mahkemesinin İhlal Kararında Açıkladığı İhlali ve Sonuçlarını Ortadan Kaldıracak Şekilde Mümkünse Dosya Üzerinden Karar Verir.

Azami Tutukluluk Süresinin Aşıldığının Tespit Edilmesi ve Başvurucunun Başvurusunun Kabul Edilebilir Bulunması Halinde, Anayasa Mahkemesi, Hak İhlalinin Ve Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması İçin Kararın Bir Örneğini Mahkemesine Gönderir. Yeniden Yargılama Yapmakla Yükümlü Mahkeme, Anayasa Mahkemesinin İhlal Kararında Açıkladığı İhlali ve Sonuçlarını Ortadan Kaldıracak Şekilde Mümkünse Dosya Üzerinden Karar Verir.

Devam

Dava Açma Süresine İlişkin Usul Kurallarının Uygulanması Hakkaniyete Halel Getirecek Kadar Katı Şekilcilikten Kaçınılarak Belirlenmelidir. Başvurucunun Bireysel Başvuru Dilekçesinden Önce “Davalı İdare Tarafından Sunulan Gizlilik Dereceli Bilgilerin Kendisine Tebliğ Edilmediği ve Bu Bilgilerin Hükme Esas Alındığı” İddiasını İleri Sürmemesi Halinde Başvuru Yolları Tüketilmiş Olmadığından Başvurusu Kabul Edilemez Bulunmuştur. Raportör Hakimlerin Yazılı veya Sözlü Görüşlerinin Tebliğ Edilmemesi Silahların Eşitliği Prensibine Aykırı Değildir.

Dava Açma Süresine İlişkin Usul Kurallarının Uygulanması Hakkaniyete Halel Getirecek Kadar Katı Şekilcilikten Kaçınılarak Belirlenmelidir. Başvurucunun Bireysel Başvuru Dilekçesinden Önce “Davalı İdare Tarafından Sunulan Gizlilik Dereceli Bilgilerin Kendisine Tebliğ Edilmediği ve Bu Bilgilerin Hükme Esas Alındığı” İddiasını İleri Sürmemesi Halinde Başvuru Yolları Tüketilmiş Olmadığından Başvurusu Kabul Edilemez Bulunmuştur. Raportör Hakimlerin Yazılı veya Sözlü Görüşlerinin Tebliğ Edilmemesi Silahların Eşitliği Prensibine Aykırı Değildir.

Devam