103 Davetiyesinin Hazır Bulunan Şirket Temsilcisine Bırakılmasının Hacze İtiraz Sürelerini Başlatabilmesi İçin Tüzel Kişilere Tebligat Yapılmasına İlişkin Hükümlerin Uygulanması Gerekir.

103 Davetiyesinin Hazır Bulunan Şirket Temsilcisine Bırakılmasının Hacze İtiraz Sürelerini Başlatabilmesi İçin Tüzel Kişilere Tebligat Yapılmasına İlişkin Hükümlerin Uygulanması Gerekir.

Devam

Borçlunun Haciz Sırasında Hazır Bulunmaması ve Kendisine 103 Davetiyesi Tebliğ Edilmemiş Olması Halinde İstihkak Davasında Davalı Olarak Gösterilmeli ve Davaya Dahil Edilmelidir. Aksi Hal Bozma Nedenidir.

Borçlunun Haciz Sırasında Hazır Bulunmaması ve Kendisine 103 Davetiyesi Tebliğ Edilmemiş Olması Halinde İstihkak Davasında Davalı Olarak Gösterilmeli ve Davaya Dahil Edilmelidir

Devam