İtiraz Dilekçesinin Borcun Tamamına Yönelik Olmadığı ve Durdurma Kararının Şikayeti.

İtiraz dilekçesinin borcun tamamına yönelik olmadığı, borcun miktarı konusunda uyuşmazlık olduğu ifadesine rağmen takibin durdurulmasının hukuka aykırı olduğuna dair

Devam

Şirket Ünvanının Eksik Yazılmış Olması, Takip Borçlusunun Kendileri Olduğunu Kabul Ederek Benimsemesi Karşısında Tartışmasız Olduğundan Şikayetin Reddi Gerekir.

Şirket Ünvanının Eksik Yazılmış Olması, Takip Borçlusunun Kendileri Olduğunu Kabul Ederek Benimsemesi Karşısında Tartışmasız Olduğundan Şikayetin Reddi Gerekir.

Devam

İşlemiş Faizin Hangi Tarihler İçin ve Hangi Tür Faiz Üzerinden Talep Edildiğinin Belirtilmiş Olması Halinde Faiz Oranı Hesap Edilebileceğinden Bu Yöndeki Şikayetin Reddi Gerekir.

İşlemiş Faizin Hangi Tarihler İçin ve Hangi Tür Faiz Üzerinden Talep Edildiğinin Belirtilmiş Olması Halinde Faiz Oranı Hesap Edilebileceğinden Bu Yöndeki Şikayetin Reddi Gerekir.

Devam