İlamsız Takibe Karşı Yapılacak Mükerrerlik İtirazı Borca İtiraz Niteliğinde Bulunduğundan İcra Müdürlüğüne Yapılmalıdır.

İlamsız Takibe Karşı Yapılacak Mükerrerlik İtirazı Borca İtiraz Niteliğinde Bulunduğundan İcra Müdürlüğüne Yapılmalıdır.

Devam

Gecikmiş İtiraz Halinde Mahkemece Öncelikle Gecikmiş İtiraz Nedenleri ve Koşullarının Bulunup Bulunmadığı Hususunun Değerlendirilmesi ve Gerekçelendirilmesi Gerekmektedir.

Gecikmiş İtiraz Halinde Mahkemece Öncelikle Gecikmiş İtiraz Nedenleri ve Koşullarının Bulunup Bulunmadığı Hususunun Değerlendirilmesi ve Gerekçelendirilmesi Gerekmektedir.

Devam

İlamsız Takipte Gecikmiş İtiraz Talebi Yerinde Bulunduğunda Takibin Durdurulmasına Karar Verilir.

İlamsız Takipte Gecikmiş İtirazda Bulunulduğunda Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerekmektedir.

Devam