İlamsız Takipte İtiraz Dilekçesinin Tebliğinden İtibaren 6 Aylık Sürede İtirazın Kaldırılması Davası Açılmaması Halinde Yeniden İlamsız Takip Yapılamaz.

İlamsız Takipte İtiraz Dilekçesinin Tebliğinden İtibaren 6 Aylık Sürede İtirazın Kaldırılması Davası Açılmaması Halinde Yeniden İlamsız Takip Yapılamaz.

Devam

Borçluya İkinci Kez Ödeme Emri Tebliği Ona Yeni Bir İtiraz Hakkı Tanımış Olur.

Borçluya İkinci Kez Ödeme Emri Tebliği Ona Yeni Bir İtiraz Hakkı Tanımış Olur.

Devam

İlamsız Takip Çeke Dayalı Da Olsa İtirazların İcra Müdürlüğüne Bildirilmesi Gerekir.

İlamsız Takip Çeke Dayalı Da Olsa İtirazların İcra Müdürlüğüne Bildirilmesi Gerekir.

Devam