Alacaklının Takibi Sürdürme İradesi Mevcut Bulunduğu Sürece Borçluya Ödeme Emrinin Tebliğ Edilmemesi Şikayet ve İtirazda Bulunmasına Engel Teşkil Etmez.

Alacaklının Takibi Sürdürme İradesi Mevcut Bulunduğu Sürece Borçluya Ödeme Emrinin Tebliğ Edilmemesi Şikayet ve İtirazda Bulunmasına Engel Teşkil Etmez.

Devam

İlamsız Takipte İtiraz Dilekçesinin Tebliğinden İtibaren 6 Aylık Sürede İtirazın Kaldırılması Davası Açılmaması Halinde Yeniden İlamsız Takip Yapılamaz.

İlamsız Takipte İtiraz Dilekçesinin Tebliğinden İtibaren 6 Aylık Sürede İtirazın Kaldırılması Davası Açılmaması Halinde Yeniden İlamsız Takip Yapılamaz.

Devam

Borçluya İkinci Kez Ödeme Emri Tebliği Ona Yeni Bir İtiraz Hakkı Tanımış Olur.

Borçluya İkinci Kez Ödeme Emri Tebliği Ona Yeni Bir İtiraz Hakkı Tanımış Olur.

Devam