İmzanın Borçluya Ait Olduğunun İspat Yükü Alacaklıya Aittir. İmzanın Basit Tersimli Olması Nedeniyle Borçluya Ait Olup Olmadığının Tespit Edilemediği Halde Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gerekir

İmzanın Borçluya Ait Olduğunun İspat Yükü Alacaklıya Aittir. İmzanın Basit Tersimli Olması Nedeniyle Borçluya Ait Olup Olmadığının Tespit Edilemediği Halde Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gerekir

Devam

İmza İtirazında Borçlu Duruşmada Bizzat Hazır Bulunmalıdır. Duruşma Davetiyesinde Borçlunun Bizzat Bulunması Gerektiği Aksi Halde Davanın Reddedilebileceği Belirtilmelidir. Yalnızca Dosyanın İşlemden Kaldırılacağına Dair İhtarat Yeterli Değildir.

İmza İtirazında Borçlu Duruşmada Bizzat Hazır Bulunmalıdır. Duruşma Davetiyesinde Borçlunun Bizzat Bulunması Gerektiği Aksi Halde Davanın Reddedilebileceği Belirtilmelidir. Yalnızca Dosyanın İşlemden Kaldırılacağına Dair İhtarat Yeterli Değildir.

Devam

Bonoda Düzenleyenin İmzasının Bulunması Yeterlidir, İsmin Yanlış Yazılması Ya da Yazılmamış Olması Bu Sonucu Değiştirmez. Bonoda Keşideci ve Lehtar Aynı Kişi Olamaz. Aksi Halde Belge Bono Niteliğini Kaybeder.

Bonoda Düzenleyenin İmzasının Bulunması Yeterlidir, İsmin Yanlış Yazılması Ya da Yazılmamış Olması Bu Sonucu Değiştirmez. Bonoda Keşideci ve Lehtar Aynı Kişi Olamaz. Aksi Halde Belge Bono Niteliğini Kaybeder.

Devam