İtirazda Sebep Bildirilmemesi Halinde İtirazın Kaldırılması Davasında Sadece Senet Metninden Anlaşılan İtiraz Sebeplerini İleri Sürebilir. Çekin Keşide Tarihinde Tahrifat Yapıldığının Anlaşılması Halinde Bu Belgeye Göre İtirazın Kaldırılması İstenilmeyeceğinden Davanın Reddi Gerekir.

İtirazda Sebep Bildirilmemesi Halinde İtirazın Kaldırılması Davasında Sadece Senet Metninden Anlaşılan İtiraz Sebeplerini İleri Sürebilir. Çekin Keşide Tarihinde Tahrifat Yapıldığının Anlaşılması Halinde Bu Belgeye Göre İtirazın Kaldırılması İstenilmeyeceğinden Davanın Reddi Gerekir.

Devam

Bono Üzerine Yazılan Muacceliyet Kaydı Yazılmamış Sayılır. Bir Bono Ödenmediğinde Diğerlerinin De Muacceliyet Kesbetmesi İsteniyor İse Bu Ayrıca Bir Protokolde Gösterilmelidir. Vadesi Gelmediğine Dair İtiraz Borca İtiraz Niteliğindedir. Duruşma Açılmalıdır.

Bono Üzerine Yazılan Muacceliyet Kaydı Yazılmamış Sayılır. Bir Bono Ödenmediğinde Diğerlerinin De Muacceliyet Kesbetmesi İsteniyor İse Bu Ayrıca Bir Protokolde Gösterilmelidir. Vadesi Gelmediğine Dair İtiraz Borca İtiraz Niteliğindedir. Duruşma Açılmalıdır.

Devam

Bonoda Düzenleyenin İmzasının Bulunması Yeterlidir, İsmin Yanlış Yazılması Ya da Yazılmamış Olması Bu Sonucu Değiştirmez. Bonoda Keşideci ve Lehtar Aynı Kişi Olamaz. Aksi Halde Belge Bono Niteliğini Kaybeder.

Bonoda Düzenleyenin İmzasının Bulunması Yeterlidir, İsmin Yanlış Yazılması Ya da Yazılmamış Olması Bu Sonucu Değiştirmez. Bonoda Keşideci ve Lehtar Aynı Kişi Olamaz. Aksi Halde Belge Bono Niteliğini Kaybeder.

Devam