Bonoda Düzenleyenin İmzasının Bulunması Yeterlidir, İsmin Yanlış Yazılması Ya da Yazılmamış Olması Bu Sonucu Değiştirmez. Bonoda Keşideci ve Lehtar Aynı Kişi Olamaz. Aksi Halde Belge Bono Niteliğini Kaybeder.

Bonoda Düzenleyenin İmzasının Bulunması Yeterlidir, İsmin Yanlış Yazılması Ya da Yazılmamış Olması Bu Sonucu Değiştirmez. Bonoda Keşideci ve Lehtar Aynı Kişi Olamaz. Aksi Halde Belge Bono Niteliğini Kaybeder.

Devam

Keşideci, Vadeyi Takip Eden 2 İşgünü Süresinde Protesto Edilmediği Takdirde; Hamil, Cirantalara Karşı Müracaat Hakkını Kaybeder. Bu husus İcra Mahkemesince Resen Gözetilir. Protesto Gerekmeyen Haller TTK m. 722’de Belirtilmiştir.

Keşideci, Vadeyi Takip Eden 2 İşgünü Süresinde Protesto Edilmediği Takdirde; Hamil, Cirantalara Karşı Müracaat Hakkını Kaybeder. Bu husus İcra Mahkemesince Resen Gözetilir.

Devam

İcra Mahkemesi Öncelikle ve Resen Takip Dayanağı Senedin Kambiyo Vasfında Olup Olmadığını İnceler, Değil İse Diğer İtiraz Nedenlerini İncelemeksizin Takibin İptaline Karar Verir.

Dayanak senedin ödeme tarihi bölümünde 04.10.2012, vade kısmında ise 02.10.2012 tarihi gösterilmiş olup, iki vadeli bu senet bono niteliğinde değildir.

Devam