İcra İnkar Tazminatı Takibin Geçici Olarak Durdurulması Nedeniyle Alacaklının Parayı Geç Almasından Dolayı Uğrayacağı Zararların Karşılığıdır. Para Dosyaya Yatırılmış Olsa Da Takibin Durdurulmuş Olması Yeterlidir.

İcra İnkar Tazminatı Takibin Geçici Olarak Durdurulması Nedeniyle Alacaklının Parayı Geç Almasından Dolayı Uğrayacağı Zararların Karşılığıdır. Para Dosyaya Yatırılmış Olsa Da Takibin Durdurulmuş Olması Yeterlidir.

Devam