Borç Kısmen veya Tamamen Kabul Edilir İse Takip Dayanağı Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı Sebebiyle İptaline Karar Verilemez.

Borç Kısmen veya Tamamen Kabul Edilir İse Takip Dayanağı Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı Sebebiyle İptaline Karar Verilemez.

Devam

Çeke/Senede Atılan Her Geçerli İmza Sahibini Bağlar. Senette/Çekte Bulunan Geçersiz İmza Sahibini Sorumlu Kılmaz İse de Çekin /Senedin Geçerliliğini Ortadan Kaldırmaz. (İmzaların Bağımsızlığı İlkesi)

Çeke/Senede Atılan Her Geçerli İmza Sahibini Bağlar. Senette/Çekte Bulunan Geçersiz İmza Sahibini Sorumlu Kılmaz İse de Çekin /Senedin Geçerliliğini Ortadan Kaldırmaz. (İmzaların Bağımsızlığı İlkesi)

Devam