İmza İtirazında Borçlu Duruşmada Bizzat Hazır Bulunmalıdır. Duruşma Davetiyesinde Borçlunun Bizzat Bulunması Gerektiği Aksi Halde Davanın Reddedilebileceği Belirtilmelidir. Yalnızca Dosyanın İşlemden Kaldırılacağına Dair İhtarat Yeterli Değildir.

İmza İtirazında Borçlu Duruşmada Bizzat Hazır Bulunmalıdır. Duruşma Davetiyesinde Borçlunun Bizzat Bulunması Gerektiği Aksi Halde Davanın Reddedilebileceği Belirtilmelidir. Yalnızca Dosyanın İşlemden Kaldırılacağına Dair İhtarat Yeterli Değildir.

Devam

Emekli Maaşı Üzerindeki Haczin Kaldırılması Şikayet Niteliğindedir. Duruşma Açılmaksızın Karar Verilebilir. Duruşma Açılmasına Rağmen Taraflar Gelmese Dahi Hakim Gereken Kararı Vermelidir.

Emekli Maaşı Üzerindeki Haczin Kaldırılması Şikayet Niteliğindedir. Duruşma Açılmaksızın Karar Verilebilir. Duruşma Açılmasına Rağmen Taraflar Gelmese Dahi Hakim Gereken Kararı Vermelidir.

Devam

Zamanaşımı Sebebiyle İcranın Geri Bırakılmasına Yönelik İstek Şikayet Niteliğindedir, Şikayet Üzerine İcra Mahkemesi Duruşma Açılmasına Gerek Olup Olmadığına Karar Verir. Duruşma Açılmasına Karar Verir İse Taraflar Gelmese de Gereken Kararı Verir.

Zamanaşımı Sebebiyle İcranın Geri Bırakılmasına Yönelik İstek Şikayet Niteliğindedir, Şikayet Üzerine İcra Mahkemesi Duruşma Açılmasına Gerek Olup Olmadığına Karar Verir. Duruşma Açılmasına Karar Verir İse Taraflar Gelmese de Gereken Kararı Verir.

Devam