İhtiyati Haciz Bir Takip İşlemi Değildir, İhtiyati Tedbir Benzeri Ancak Daha Etkili Bir Tedbir İşlemidir. Takibin Kesinleşmemiş Olması Uygulanmasına Engel Teşkil Etmez.

İhtiyati Haciz Bir Takip İşlemi Değildir, İhtiyati Tedbir Benzeri Ancak Daha Etkili Bir Tedbir İşlemidir. Takibin Kesinleşmemiş Olması Uygulanmasına Engel Teşkil Etmez.

Devam

İhtiyati Tedbir Malların Devrinin Engellemesi; İhtiyati Haciz, Haczin Malları Devralana Karşı Da İleri Sürülmesini Amaçlar

Ayni hak iddia ettiği malların üçüncü kişilere devrinin engellenmesi amacı güdüldüğünde ihtiyati tedbir kararı verilmelidir. İhtiyati hacizde mal üzerinde ayni hak iddiası ileri sürülmemekte, malın üçüncü kişiye devrine engel olunmamakta, bunun yerine o malın satış bedelinden karşılanması ve malın devri halinde haczin, devralana karşı da dermeyan edilebilmesi imkanı sağlamaktadır.

Devam