Alacaklı İhtiyati Haciz Kararının İnfazını On Gün İçinde Kararı Veren Mahkemenin Yargı Çevresindeki İcra Dairesinden İstemek Zorundadır.

Alacaklı İhtiyati Haciz Kararının İnfazını On Gün İçinde Kararı Veren Mahkemenin Yargı Çevresindeki İcra Dairesinden İstemek Zorundadır.

Devam

İhtiyati Haciz Kararına Yetki Yönünden İtiraz Edilmemesi Halinde İhtiyati Haciz Kararının Yargı Çevresindeki İcra Dairesine Yetki İtirazı Reddedilir.

İhtiyati Haciz Kararına Yetki Yönünden İtiraz Edilmemesi Halinde İhtiyati Haciz Kararını Veren Mahkemenin Yargı Çevresindeki İcra Dairesi Hakkındaki Yetki İtirazı Reddedilir.

Devam

İhtiyati Haciz Kararı Zaten Derdest Olan İcra Dosyasında da İnfaz Edilebilir

Alacaklının dava veya takip başlatmadan önce ihtiyati haciz talebinde bulunması halinde aynı yargı çevresindeki icra dairesinde 7 gün içinde takip talebinde bulunmaya mecburdur. Daha evvel takip başlatılmış ise alınacak ihtiyati haciz kararı bu derdest dosyadan infaz edilebilir.

Devam