Yetki İtirazında Yetkili İcra Müdürlüğü Doğru Olarak Gösterilmelidir. Aksi Halde İtirazın Reddi Gerekir.

icrada yetki itirazı, icra dairesinin yetkisine itiraz, icra müdürlüğünün yetkisine itiraz, yetki itirazında dikkat edilecek hususlar, yetki itirazında yetkili yer, yetki itirazında yanlış yer, yetki itirazında yetkili mahkeme gösterilmelidir, birden fazla yetkili mahkeme mevcut ise itiraz eden hangi mahkemeyi seçtiğini bildirmelidir,

Devam

İhtiyati Haciz Kararına Yetki Yönünden İtiraz Edilmemesi Halinde İhtiyati Haciz Kararının Yargı Çevresindeki İcra Dairesine Yetki İtirazı Reddedilir.

İhtiyati Haciz Kararına Yetki Yönünden İtiraz Edilmemesi Halinde İhtiyati Haciz Kararını Veren Mahkemenin Yargı Çevresindeki İcra Dairesi Hakkındaki Yetki İtirazı Reddedilir.

Devam

İstanbul Mahkemelerinin Yetkili Olduğunun Beyan Edilmesi Yeterlidir. İstanbul’da Birden Fazla Mahkeme Olduğu Gerekçesi İle İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Reddedilemez.

İstanbul Mahkemelerinin Yetkili Olduğunun Beyan Edilmesi Yeterlidir. İstanbul’da Birden Fazla Mahkeme Olduğu Gerekçesi İle İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Reddedilemez.

Devam