Yetki İtirazında Yetkili İcra Müdürlüğü Doğru Olarak Gösterilmelidir. Aksi Halde İtirazın Reddi Gerekir.

icrada yetki itirazı, icra dairesinin yetkisine itiraz, icra müdürlüğünün yetkisine itiraz, yetki itirazında dikkat edilecek hususlar, yetki itirazında yetkili yer, yetki itirazında yanlış yer, yetki itirazında yetkili mahkeme gösterilmelidir, birden fazla yetkili mahkeme mevcut ise itiraz eden hangi mahkemeyi seçtiğini bildirmelidir,

Devam

İstanbul Mahkemelerinin Yetkili Olduğunun Beyan Edilmesi Yeterlidir. İstanbul’da Birden Fazla Mahkeme Olduğu Gerekçesi İle İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Reddedilemez.

İstanbul Mahkemelerinin Yetkili Olduğunun Beyan Edilmesi Yeterlidir. İstanbul’da Birden Fazla Mahkeme Olduğu Gerekçesi İle İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Reddedilemez.

Devam

Borçlunun İtirazı Olmaması Halinde İhtiyati Haciz Talep Edilen Mahkeme Kendiliğinden Yetkisizlik Kararı Veremez

Kamu düzenine ilişkin yetkinin söz konusu olmadığı durumlarda, mahkeme ihtiyati hacizde yetkili olup olmadığını ancak borçlunun itirazı üzerine inceleyebilir. Mahkemece res’en yetkili olmadığı gerekçesiyle davanın reddi hukuka aykırıdır.

Devam

Çekin İbraz Edilmemesi İhtiyati Haciz

Çekin arkasının yazdırılmamış olması ve süresinde bankaya sunulmaması halinde çek vasfını yitirir. Bu halde alacak para borcu olduğundan alacaklının ikametgah yeri icra müdürlüğü/ mahkemesi yetkili olur. Çekin arkasının yazılı olmaması veya bir ödememe protestosu bulanması menfi tespit davasında ileri sürülebilse de ihtiyati haciz kararı verilmesine engel değildir.

Devam

İstenilen Yerden İhtiyati Haciz Talebinde Bulunulabilir

Alacaklı istediği yer mahkemesinden ihtiyati haciz talebinde bulunabilir. İhtiyati haciz isteminde kesin yetki kuralı bulunmamaktadır. Alacaklının ilgisiz bir yerde ihtiyati haciz isteminde bulunması hakkın kötüye kullanılması olarak nitelendirilemez.

Devam