İhtiyati Haciz Kararlarını İnceleme Görevi İcra Takibine Geçilmiş Olsa Bile İhtiyati Haciz Kararı Veren Mahkemeye Aittir. Tek istisnası İhtiyati Hacze Konu Alacak Hakkında Dava Açılması Halidir.

İhtiyati haciz kararlarına karşı anılan madde uyarınca yapılacak itirazları inceleme görevi, icra takibine geçilmiş olsa bile, ihtiyati haciz kararını veren mahkemeye ait bulunmaktadır.

Devam

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Duruşmalı Olarak İncelenir

İİK’nın 265/4. maddesi uyarınca ihtiyati haciz kararına itiraz üzerine mahkeme her iki tarafı davet edip gelenleri dinledikten sonra, itirazı varit görürse kararını değiştirebilir ya da kaldırabilir. İtirazın dosya üzerinden değerlendirilmesi doğru değildir.

Devam