Birden Fazla Borçlunun Bulunduğu Takipte Herhangi Bir Borçlunun İkamet Adresinin Bağlı Olduğu İcra Müdürlüğünde Takip Başlatılabilir. Ancak Bir Borçlu İle Olan Yetki Sözleşmesi İle Belirlenen İcra Müdürlüğü Diğer Borçlulara İleri Sürülemez.

Birden fazla borçlu bulunması halinde alacaklı borçluların birinin ikamet adresinde takip başlatılabilir. Borçluların birinin ikamet adresinde başlatılan takibe diğer borçlular yetki itirazında bulunamazlar. ancak bu husus yalnızca ikamet adresi için geçerlidir. Yetki sözleşmesi ile belirlenmiş icra müdürlüğü diğer borçlular için yetkili hale gelmez.

Devam