Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmayan Senetler Hakkında Takip Talebi

Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmayan Senetlerde Açık İmza İkrarı Olmadıkça Söz Konusu Senetler İİK m. 68’de belirtilen belgelerden kabul edilmezler

Devam

Bonoya Dayalı İlamsız İcra Takibinde Borca İtiraz İleri Sürülmemiş Olsa Dahi İtirazın Kaldırılması Aşamasında Zamanaşımı Defi İleri Sürülür ve Dinlenir.

Bonoya Dayalı İlamsız İcra Takibinde Borca İtiraz Dahi İtirazın Kaldırılması Aşamasında Zamanaşımı Defi İleri Sürülür ve Dinlenir.

Devam

Zamanaşımına Uğramış Senede Dayalı İlamsız Takip Yapılması Mümkün Değildir.

Zamanaşımına Uğramış Senede Dayalı İlamsız Takip Yapılması Mümkün Değildir.

Devam