Bonoda Alacaklı Üç Yıl İçinde Müracaat Hakkını Kullanmadığından Zamanaşımına Uğramış Olan Bono Adi Senet Sayılamaz. İlamsız Takibe Konulmuş Olması Zamanaşımı Definin Kullanılmasını Engellemez.

Bonoda Alacaklı Üç Yıl İçinde Müracaat Hakkını Kullanmadığından Zamanaşımına Uğramış Olan Bono Adi Senet Sayılamaz. İlamsız Takibe Konulmuş Olması Zamanaşımı Definin Kullanılmasını Engellemez.

Devam

İlamsız Takip Çeke Dayalı Da Olsa İtirazların İcra Müdürlüğüne Bildirilmesi Gerekir.

İlamsız Takip Çeke Dayalı Da Olsa İtirazların İcra Müdürlüğüne Bildirilmesi Gerekir.

Devam

Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmayan Senetler Hakkında Takip Talebi

Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmayan Senetlerde Açık İmza İkrarı Olmadıkça Söz Konusu Senetler İİK m. 68’de belirtilen belgelerden kabul edilmezler

Devam