İmza İtirazında Borçlu Duruşmada Bizzat Hazır Bulunmalıdır. Duruşma Davetiyesinde Borçlunun Bizzat Bulunması Gerektiği Aksi Halde Davanın Reddedilebileceği Belirtilmelidir. Yalnızca Dosyanın İşlemden Kaldırılacağına Dair İhtarat Yeterli Değildir.

İmza İtirazında Borçlu Duruşmada Bizzat Hazır Bulunmalıdır. Duruşma Davetiyesinde Borçlunun Bizzat Bulunması Gerektiği Aksi Halde Davanın Reddedilebileceği Belirtilmelidir. Yalnızca Dosyanın İşlemden Kaldırılacağına Dair İhtarat Yeterli Değildir.

Devam

Bonoda Düzenleyenin İmzasının Bulunması Yeterlidir, İsmin Yanlış Yazılması Ya da Yazılmamış Olması Bu Sonucu Değiştirmez. Bonoda Keşideci ve Lehtar Aynı Kişi Olamaz. Aksi Halde Belge Bono Niteliğini Kaybeder.

Bonoda Düzenleyenin İmzasının Bulunması Yeterlidir, İsmin Yanlış Yazılması Ya da Yazılmamış Olması Bu Sonucu Değiştirmez. Bonoda Keşideci ve Lehtar Aynı Kişi Olamaz. Aksi Halde Belge Bono Niteliğini Kaybeder.

Devam

Keşideci, Vadeyi Takip Eden 2 İşgünü Süresinde Protesto Edilmediği Takdirde; Hamil, Cirantalara Karşı Müracaat Hakkını Kaybeder. Bu husus İcra Mahkemesince Resen Gözetilir. Protesto Gerekmeyen Haller TTK m. 722’de Belirtilmiştir.

Keşideci, Vadeyi Takip Eden 2 İşgünü Süresinde Protesto Edilmediği Takdirde; Hamil, Cirantalara Karşı Müracaat Hakkını Kaybeder. Bu husus İcra Mahkemesince Resen Gözetilir.

Devam