Borçluya İkinci Kez Ödeme Emri Tebliği Ona Yeni Bir İtiraz Hakkı Tanımış Olur.

Borçluya İkinci Kez Ödeme Emri Tebliği Ona Yeni Bir İtiraz Hakkı Tanımış Olur.

Devam

Bono Üzerine Yazılan Muacceliyet Kaydı Yazılmamış Sayılır. Bir Bono Ödenmediğinde Diğerlerinin De Muacceliyet Kesbetmesi İsteniyor İse Bu Ayrıca Bir Protokolde Gösterilmelidir. Vadesi Gelmediğine Dair İtiraz Borca İtiraz Niteliğindedir. Duruşma Açılmalıdır.

Bono Üzerine Yazılan Muacceliyet Kaydı Yazılmamış Sayılır. Bir Bono Ödenmediğinde Diğerlerinin De Muacceliyet Kesbetmesi İsteniyor İse Bu Ayrıca Bir Protokolde Gösterilmelidir. Vadesi Gelmediğine Dair İtiraz Borca İtiraz Niteliğindedir. Duruşma Açılmalıdır.

Devam