“Ciro Edilemez” “Ciro Yasak” Kayıtlarının Hukuki Sonuçları

Cirantanın ciro edilemez kaydının hukuki sonucu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 685/2. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre ciranta, senet sonradan kendilerine ciro edilmiş olan kişilere karşı sorumlu olmaz. Keşideci, ciro edilemez kaydı düşemeyecek midir?

Devam

İcra Satışı Sırasında Borçluya Malını Satma Yetkisi Verilmiştir.

Dolayısıyla bu yetki ile borçluya, mahcuzun düşük bedelle satılması önleme imkanı tanınmıştır.

Devam

İcra Satışı İstenen Mal, Muhafaza Altına Alınır.

Yeni düzenleme ile satış talebi ile birlikte giderlerin tamamının peşin yatırılması, bunun üzerine kıymet takdiri yapılması ve menkullerin, ihale alıcına teslime hazır edilmek üzere, muhafaza altına alınmasının uygulama haline gelmesi öngörülmektedir.

Devam

İcranın Geri Bırakılması Kararı Yeni Kanuna Göre Nasıl Alınır

30.11.2021 tarihinden önce icranın geri bırakılması kararı bölge adliye veya yargıtay tarafından verilmekte idi. 7343 sayılı yasa ile 30.11.2021 tarihinden itibaren bu karar, takibin yapıldığı yer icra hukuk mahkemesinden alınmaktadır.

Devam

30.11.2021 Tarihinden İtibaren İstihkak İddialı Hacizlerde Muhafaza Yapılamayacak

30.11.2021 tarihi itibariyle eğer daha önce adreste haciz yapılmamış veya yapılmış olmak ile birlikte takibin devamı kararı verilmemiş ise ve yedieminliği kabul eden bir istihkak iddiacısı varsa, memur menkulleri muhafaza altına almayacaktır.

Devam