Borç Verilen Tutar Karşılığında Alınan Çekin Unsurlarında Eksiklik Bulunması Halinde İtirazın İptali Davasında Alacak Tanık İle İspat Edilebilir.

Borç Verilen Tutar Karşılığında Alınan Çekin Unsurlarında Eksiklik Bulunması Halinde İtirazın İptali Davasında Alacak Tanık İle İspat Edilebilir.

Devam

Çekin İbrazında Muhatabın Ödeme Yasağı Nedeniyle İşlem Yapılamayacağına Dair Şerhi Çeke Dayalı Olarak Takip Yapılmasına Engel Değildir.

Çekin İbrazında Muhatabın Ödeme Yasağı Nedeniyle İşlem Yapılamayacağına Dair Şerhi Çeke Dayalı Olarak Takip Yapılmasına Engel Değildir.

Devam