Çeki/ Senedi Keşide Eden Tüzel Kişilerin Yetkili Temsilcilerinin Araştırılması Gerekir

Tüzel kişilerden çek veya senet alırken, çekin veya senedin düzenleme tarihindeki şirket yetkili temsilcilerinin belirlenmesi ve çek veya senedi imzalayan kişilerin bu kişiler olması ve imzaların huzurda attırılması son derece önemlidir.

Yapılması gereken senet veya çekin tanzim/düzenleme tarihindeki şirket yetkili temsilcisini araştırmak ve bu kişilere çek veya senedi huzurda imzalattırmaktır. Özellikle tüzel kişinin, iki kişinin imzası ile borç altına gireceği yetki sözleşmesinde koşul kılınmış ise her iki temsilcinin de imzasının alınması gereklidir. Tüzel kişiyi münferiden temsil eden kişinin şirketi borç altına sokabilmesi için şirket ünvanı/kaşesi üzerine bir tane imza atması yeterlidir. Bu imza dışında açığa da ayrıca imza atılması halinde bu imzalayan kişiyi şahsen de borç altına sokacaktır; açığa değil de kaşenin üzerine atılan ikinci imza ise temsilciyi şahsen borç altına sokmayacaktır.

Aksi halde yani senedi/çeki imzalayanın yetkili temsilci olmadığı ya da imzanın sahte olduğu yönünde bir itiraz olursa, takibin durdurulmasına karar verilecektir.

Üstelik senedi/çeki takibe koyan kişi, çeki / senedi bu tüzel kişiden alan kişi ise imzanın keşideciye ait olmadığını bilecek durumda bulunduğu için ayrıca kötü niyet tazminatı ve yargılama giderlerine mahkum olacaktır.

Böyle bir durumun yaşanması halinde aynı yetkisiz temsilcisinin imzaladığı senedin/çekin ödenmiş olduğu savunması icra mahkemesinde dinlenmeyecektir. Ancak bu hususta kanıtlanır ise mahkemece kötü niyet tazminatına hükmedilmemesi gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.