Çek/Senet Huzurda İmzalatılmalı ve Fotokopi Çekilmek İçin Dahi Olsa İade Edilmelidir.

Çek/ Senet alırken imzanın mutlaka huzurda attırılmasına dikkat edilmelidir. Çekin/Senedin kargo ile gönderilmesi veya siz gitmeden önce düzenlenerek imzalanması durumunda, borçlu görünen kişi tarafından imzalanmamış olması ihtimali bulunmaktadır.

Çeki/senedi aldığımız kişinin imzasının sıhhatini bilmemiz önemlidir. Zira çekin/senedin ödenmemesi halinde icra takibi başlatılması durumunda, borçlu imza itirazında bulunabilir ve takibi durdurabilir. Üstelik takip başlatan kişi, çeki/senedi muteriz borçludan alan kişi ise ayrıca kötü niyet tazminatına da mahkum edilebilir.

Yine çek / senet huzurda imzalatıldıktan sonra fotokopi çekilmek için alıp götürülerek sahte imzalı olarak düzenlenmiş olan başka bir çek /senet ile değiştirilebileceğinden bu hususa da dikkat edilmelidir. Bu işlemin de huzurda yapılması sağlanmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.