Engelli Kişilerin Satın Aldığı Binek Otomobillerden KDV Alınmamalıdır

          Halihazırda engelli kişilerin satın aldığı binek otomobillerden KDV alınmaktadır. Alınan bu KDV’nin iadesi hususunda yapılan başvurular ise çoğunlukla “otomobilin üretim özellikleri itibariyle toplumdaki tüm bireylerin kullanımına sunulan binek otomobil olduğu, dolayısıyla özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç gereç kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı” şeklinde gerekçe ile reddedilmektedir.

           Her ne kadar binek otomobiller herkes tarafından kullanılsa da  engelli kişiler için de üretilmiş olduğu geniş yorum ile kabul edilmelidir.

        Yani binek otomobillerin varlığı nedeniyle engelli kişilerin ayrıca özel üretilmiş araca ihtiyaç duymamaları, engelli kişiler aleyhine yorumlanmamalıdır.

          Eğer binek otomobiller özel olarak üretilmiş araç olarak geniş yorumlanırsa bu halde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin (4) (s) bendi gereği KDV’den istisna tutulacaktır. Ayrıca binek otomobillerin KDV’den istisna tutulması Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ile Birleşmiş Milletler  Genel Kurulunca kabul edilen Sakat Kişilerin Hakları Beyannamesine de uygun olacaktır.

         Bu nedenle engelli kişilerin satın aldığı binek otomobillerdeki KDV’nin iadesi hususundaki başvuruların iç hukuk yolları tüketilmesine rağmen kabul edilmemesi halinde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılmasının ve taleplere insan hakları ve uluslararası sözleşmeler ışığında incelenme imkanı sağlanmasının gerekli olduğunu, böylece hak ihlalinin tespit edileceğini ve kaldırılacağını düşünüyorum.

 Av. Sibel Öztürk

ss

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.