Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma – Doğru Yazıyı Bulma Kılavuzu

Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma davası ile ilgili yazıları bulabileceğiniz bir kılavuz.

 1. Fiili Ayrılık Nedeni İle Boşanma Davası Şartları,
  1. Reddedilmiş bir boşanma davası bulunmalıdır.
   1. Eşler arasında birden çok dava bulunsa dahi ilk reddedilen ve kesinleşen dava dayanak alınabilir.
   2. Hangi ret kararları dayanak olamaz.
    1. Evliliğin butlanı ve feshi kararları,
    2. Yetkisizlik kararı,
    3. İlk ret kararının kesinleşmesinden ve 3 yıl geçmesinden sonra fiili ayrılık nedeniyle açılan boşanma davasından feragat halinde, ilk reddedilen davanın kararı ikinci kez konu edilemez.
   3. Hangi ret kararları dayanak olabilir.
    1. Feragat nedeniyle ret kararı,
    2. Hangi boşanma sebebine dayalı olursa olsun ret kararı,
    3. Tanıma ya da Tenfizine karar verilen yabancı mahkeme ret kararları,
  2. Ret kararı kesinleşmiş olmalıdır.
  3. Ret kararının kesinlemesinden sonra ortak hayat kurulamamış olmalıdır.
  4. Ret kararının kesinleşmesinden sonra 3 yıl geçmiş olmalıdır.
 2. Davanın Usulü Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler,
  1. Sadece fiili ayrılık sebebine dayanılarak açılan boşanma davasında başka bir nedene dayanılarak boşanma kararı verilemez.
  2. Fiili ayrılık sebebine dayalı boşanma davasında tarafların kusurlu olup olmadığı araştırılmaz.
  3. Davacı eş birden fazla boşanma sebebine dayanabilir.

 

Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma davası, daha önce reddedilen ve kesinleşen boşanma davası üzerinden 3 yıl geçmesi ve tarafların ortak hayatı yeniden kuramamaları halinde tarafların hangisinin kusurlu olduğuna bakılmaksızın boşanma kararı verilmesini öngören bir boşanma sebebidir.

Daha önce reddedilen boşanma davasını hangi eşin ve hangi sebeple açtığı önemli değildir. Davanın hangi sebeple reddedildiği önemli değildir. Mühim olan boşanma davasının reddine dair kararın kesinleşmesi ve bu kesinleşme tarihinden itibaren 3 yıl geçmiş olmasına rağmen tarafların ortak hayatı yeniden kuramamalarıdır.

Fiili ayrılık nedeniyle boşanma davasının kabul edilebilmesi ve bu sebebin değerlendirilebilmesi için boşanma davasını açan eşin boşanma sebebi olarak fiili ayrılığa dayanıyor olması gerekmektedir. Boşanma davasında bu neden yanında başka nedenlere de dayanılabilir, o halde mahkemenin davacının ileri sürdüğü tüm sebepleri değerlendirmesi gerekmektedir.

Fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası açılmış olması ve boşanma talebi açısından davanın kabul ediliyor olması, diğer eşin tazminat taleplerinin dinlenilmeyeceği anlamına gelmez. Davayı açan eş kusurlu olsa da mahkemece boşanma kararı verilecektir. Ancak kusura göre mahkemece varsa tazminat talepleri hakkında da karar verilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.