Gerçek baba adına kayıt.

Nüfus kayıtlarının gerçeği yansıtmaması halinde sizin durumunuza ait uygun yazıyı bulmak için “Başkasının Nüfusuna Kayıtlı Olmakla İlgili Doğru Yazıyı Bulma Klavuzu”nu kontrol edebilirsiniz.

—-

Gerçek baba adına kayıt davası denildiğinde akla ilk gelen  soybağı davası, gerçek anne adına kayıt davası denildiğinde ise nüfus kaydının düzeltilmesi davasıdır. Ancak bu otomatik düşünce birbiri arasında çok ciddi ayrım bulunan iki dava arasında yanlış tercih yapmamıza, davalarımızın gereksiz yere uzamasına, gereksiz masraf yapılmasına ve yargının gereksiz yere meşgul edilmesine sebebiyet verebilir. Soybağı davası ile nüfus kayıt davasının ayrımını yapmak, konu baba kaydının düzeltilmesi olduğunda kolay olmamaktadır. Somut olayın dikkatli bir şekilde analizi gerekmektedir.

Bu nedenle bir kontrol listesi yaparak devam edelim.

– I –

(Nüfus kayıt VS Soybağı Davası Tespiti)

İlk değerlendireceğimiz husus; nüfus kaydımızda yer alan bilginin doğru olarak oluşturulup oluşturulmadığıdır. Soybağı davası söz konusu olması için nüfus kaydımızda yer alan bilginin “doğru” olarak doğmuş olması, nüfus kaydının düzeltilmesi davasının söz konusu olabilmesi için nüfus kaydında yer alan bilginin baştan itibaren yanlış olarak doğmuş olması gerekir. 

Doğru  doğmuş olması şunu ifade etmektedir. Öncelikle annenin doğruluğu tespit edilmelidir. Zira babanın kaydı anne kaydının doğruluğuna bağlıdır.

Anne açısından, çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulduğu için doğru kayıt, çocuğun kendisini doğuran kadın üzerine kaydıdır. Eğer çocuk kendisini doğuran kadın üzerine kayıtlı değil ise bilgi baştan itibaren yanlış doğmuş demektir.

Baba açısından soybağı,  babanın (yukarıda izah edilen doğru kayıtlı) anne ile evliliği, tanıma, hâkim hükmü veya evlât edinme yoluyla kurulabilir. Bunun dışındaki kayıtlar doğru değildir. Kayıt (şeklen) doğru olmasına rağmen kişi baba olmayabilir ama yasanın öngördüğü bu yolla baba kaydının işlenilmesi doğrudur.

Buna göre öncelikle çocuk, gerçek annesi adına kayıtlı değil ise evli olduğu kişi yasa gereği baba olacaktır, ancak anne kaydı  baştan yanlış olduğu için dava, nüfus kayıt davası olacaktır. Böylece anne adının değiştirilmesi yoluyla, aksine bir iddia olmadığı takdirde, nüfus kaydındaki babanın sıfatı da ortadan kalkacaktır. Çocuğu doğurduğu tespit edilen kadının evli olduğu kişi, baba sıfatını kazanacaktır. Eğer şartlarınız bunun için uygunsa, anne adının değiştirilmesi yazımı okuyarak, bu dava hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Ancak çocuk, gerçek annesi adına kayıtlı ise annenin evli olduğu erkek baba olacaktır. Bu kayıt (hukuken) doğru bir kayıttır. O kişi genetik baba değilse bu kayıt yasaya göre doğru olarak oluşturulmuş bir kayıt olduğu için dava soybağı davası olarak görülecektir.

– I I-

(Kayden baba görünen kişi ile soybağının giderilmesi)

Yukarıda izah edildiği gibi çocuk kendisini doğuran kadın üzerine yani genetik annesi üzerine kayıtlı ise genetik baba bir başkası olsa dahi, kayden baba görünen kişi ile çocuğun “ana ile evlilik” veya “tanıma” yoluyla soybağı kurulmuş olabilir. Çocuk ile başka bir erkek arasında bulunan bu soybağı ilişkisinin ortadan kaldırılması gereklidir. Bu bağın ortadan kaldırılmasının akabinde kişinin gerçek babası ile arasında soybağı kurulması için süresi içerisinde babalık davası açması gerekecektir.

Bu bağlar aşağıdaki şekilde ortadan kaldırılabilir.

  • Soybağı “Ana ile evlilik” yoluyla kurulmuş olabilir. Kanun anne ile evliliğin doğumdan önce veya doğumdan sonra olması ihtimaline göre ayrı ayrı öngörmüştür.
    • Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. Buna babalık karinesi denir. Babalık Karinesinin Çürütülmesi: Soybağının Reddi Davası ile mümkündür.
    • Evliliğin çocuğun doğumundan sonra gerçekleşmesi halinde evlilik ile kendiliğinden soybağı kurulur. Bildirim yeterli ve gereklidir.Sonradan evlenme ile soybağının kurulmasına itiraz davası ile soybağının ortadan kaldırılması mümkündür.
  • Soybağı “Tanıma” yoluyla kurulmuş olabilir. Bu halde, tanımanın iptali veya itiraz davaları ile soybağının ortadan kaldırılması mümkündür.

– I I I-

(Genetik baba ile soybağının kurulması )

Yukarıda izah edildiği gibi gerçek babanız ile aranızdaki ilişkinin tesisi için öncelikle çocuk ile kayden baba görünen erkek ile arasındaki soybağı ilişkisinin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Soybağının ortadan kaldırılması akabinde, çocuk ile genetik babası arasındaki soybağı “ana ile evlilik”, “tanıma” veya “hakim hükmü ile” kurulabilir.

“Ana ile evlilik” veya “tanıma”, genetik babanın işbirliği, iradesi ile oluştuğundan buna dair açıklama yapmaya gerek yoktur.

Ancak genetik baba, çocuğu kendi rızası ile kaydına almıyor ise bu halde “hakim hükmü ile” yani babalık davası ile soybağının tesisi sağlanabilir.

Bu dava, ana ve çocuk tarafından babaya, baba ölmüş ise mirasçılarına karşı açılır. Dava duruşmalı olarak ele alınır. Aile mahkemesinde görülür. Kesin yetki kuralı bulunmadığı için davalı itiraz etmediği sürece her yer aile mahkemesinde görülebilir.

 

Baba, davayı takip etmese de, herkesin, soybağının tespiti amacıyla vücudundan kan veya doku alınmasına katlanmak zorunda olması nedeniyle hâkim incelemenin zor kullanılarak yapılmasına karar vermesi gerekir.

 

Burada yasal temsilcisi ile çocuğun menfaatinin çatışması halinde Sulh Hukuk Mahkemesi’nce atanacak bir kayyım huzuru ile yargılama yapılması gerekir.

Av. Sibel Öztürk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.