HMK’nın Yürürlüğe Girdiği 01.10.2011 Tarihinden Sonra Açılan Takipler Bakımından Yetkili İcra Müdürlüğü

HMK’nın Yürürlüğe Girdiği 01.10.2011 Tarihinden Sonra Açılan Takipler Bakımından Yetkili İcra Müdürlüğü

  1. Borçlunun veya borçlulardan birinin ikametgah adresinin bulunduğu yargı çevresinde
  2. Senet/ çek/ poliçe tanzim yerinde
  3. İhtiyati haciz kararı alınmış ise, buna karar veren mahkemenin bulunduğu yer icra dairesinde, (on gün içerisinde takibe geçmek kaydı ile)
  4. Tacir ve kamu tüzel kişileri arasında yetki sözleşmesi yapılmışsa sadece burada takip yapılabilir, aksi sözleşme ile kararlaştırılabilir. (HMK m.17)

Yetkiye ilişkin hükümlerin uygulanması sırasında takip talebi tarihi esas alınır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.