İlamsız Takipte Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi

1 – Borçlu ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz etmezse takip kesinleşir.

2 – Bu 7 günlük süre içerisinde itiraz etmeyen borçlu, 7 gün içerisinde borcunu ödemeli veya mal beyanında bulunmalıdır.

3 – Borçlu borcunu bu süre içerisinde öderse kendisine karşı takibe devam edilmez.

4 – Borçlu borcunu ödemezse, icra takibine devam edilir ve borçluya karşı haciz istenebilir.

5 – Borçlu mal beyanında bulunmazsa veya gerçeğe aykırı mal beyanında bulunursa, mal beyanında bulunamamaktan veya yalan beyanda bulunmaktan dolayı alacaklının şikayeti üzerine cezalandırılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.