Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmayan Senetler Hakkında Takip Talebi

  • İcra Müdürü Senedin Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığını Gördüğünde Takip Talebini Reddetmelidir.
  • Kambiyo Senetleri Hakkında İlamsız İcra Yolu İle Takip Yapılsa Dahi Zamanaşımı Bakımından Kambiyo Senetlerine Uygulanan Süreler Uygulanacaktır.
  • Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmayan Senetlerde Açık İmza İkrarı Olmadıkça Söz Konusu Senetler İİK m. 68’de belirtilen belgelerden kabul edilmezler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.