Kambiyo Senetlerinin(Çek,bono,poliçe) Müşterek Özellikleri

  1. “Kanunen Emre Yazılı”dır.
  2. Bir alacak ihtiva eder.
  3. Sıkı sıkıya şekle bağlılık esastır.
  4. Senede bağlı olan hak, senetten ayrı ileri sürülemez ve devredilemez.
  5. Senette imzası bulunan herkes hamile karşı müteselsilen sorumludur.
  6. İmzaların istiklali ilkesi geçerlidir.
  7. Para ödenmesi borcunu ihtiva eder
  8. Aranacak borç oluşturur.
  9. Mücerret bir alacak ihtiva eder.
  10. Emre ve hamile düzenlenmiş olmak kaydıyla kamu itimadına mazhardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.