Kirayı Zamanında Ödememe Nedeniyle Tahliye Doğru Yazıyı Bulma Klavuzu

Kiranın Zamanında Ödenmemesi nedeniyle kiracının tahliyesi için yasanın aradığı şartlar aşağıdaki gibidir.

Öncelikle şunu ifade edelim, kiranın zamanında ödememesi ile kiranın ödenmemesi farklı hususlardır. Yasada da ayrı ayrı düzenmiş ve farklı sonuçlar bağlanmıştır. Bu yazı ile kiranın zamanında ödenmemesi halinde fesih hususu ele alınmıştır. Ancak kira ödenmemiş ise iki ayrı ihtara gerek bulunmamakta olup, buna ilişkin yazı için Tıklayınız !!!

6098 sayılı TBK ‘nın m.352 /2 : “Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.” şeklindedir.

A. Geçerlilik şartları,

 1. Aynı kira yılı içinde veya aşan sürede ihtar gönderilmiş olmalıdır.
  1. Bir yıldan kısa süreli kira sözleşmesi bulunması halinde ihtar Tıklayınız !!!
  2. Bir yıl veya daha uzun süreli kira sözleşmesi bulunması halinde ihtar Tıklayınız !!!
   • Özellikli durumlar,
   • Kira sözleşmesinde geçerli muacceliyet şartı olması halinde iki ayrı ihtar iki haklı ihtar demek değildir. Tıklayınız !!!
   • Süresiz kira sözleşmeleri ve kira parasının yıllık ödendiği kira sözleşmeleri bulunması halinde iki haklı ihtar şartları oluşmaz. Tıklayınız!!!
 2. İhtarlar haklı olmalıdır.
  1. Kira veya yan giderlerin ödenmemesi veya eksik ödenmesi, kira alacağının muaccel olması, istenebilir tüm kira bedellerinin istenilmiş olması bunların bölünerek istenerek iki haklı ihtar yapılamayacağı. Tıklayınız.
  2. Kira Tespit Davası Açılmış Olması
  3. Kiracının Kira Bedelini Senetle Vermesi
  4. Kiralananın Teslim Edilmemiş Olması
  5. İhtarın Kiracıya Tebliğ Edilmesi  Gerekmektedir. Tıklayınız!!!
 3. İhtarlara İlişkin İçerik Şartları Sağlanmış Olmalı
  1. Keşideci, kiralananın birden fazla kişiye ait olması durumunda Tıklayınız !!!
  2. Muhatap,
  3. İçerik,
   1. Kiracıya süre verilmesi gerekmemektedir. Tıklayınız !!!

B. İki Haklı İhtar Nedeniyle Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi Davası.

 1. Dava kira yılının bitiminden itibaren bir aylık süre içerisinde açılmalıdır. Tıklayınız!!!
 2. Dava harç miktarı nisbi harca esas tutarın belirlenmesi için Tıklayınız!!!
 3. Birden fazla kişinin ev sahibi olması halinde dava kim tarafından açılacaktır. Tıklayınız !!!
 4. Vekalet ücretinin hesabı için Tıklayınız!!!
 5. Görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Tıklayınız!!!
 6. İki haklı ihtar nedeniyle tahliye istemine dayalı davada temerrüt nedeniyle fesih kararı verilemez. Tıklayınız!!!

Kirayı Zamanında Ödememe Kirayı Zamanında Ödememe Kirayı Zamanında Ödememe Kirayı Zamanında Ödememe Kirayı Zamanında Ödememe

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.