Miras Kalan Taşınıra / Taşınmaza Ait Kira Gelirinin Paylaşılması

08.02.2015

Miras kalan taşınır, taşınmaz malların veya bunların ürünlerinin(çay, fındık vs) veya gelirlerinin (kira) mirasçılar arasında paylaşılması çoğunlukla kolay olmamaktadır. Daha önce nihai çözüm ile ilgili Taşınmaz Mülkiyetindeki Ortaklığın / Paydaşlığın Giderilmesi‘nden bahsetmiştim.

Bu defa, ortaklığın/paydaşlığın henüz giderilmediği aşamada, kira geliri getiren bir taşınırın /taşınmazın miras kalması ve kimi mirasçıların kira gelirini tahsil etmesi buna rağmen diğer mirasçılara payları oranında ödeme yapmaması halinde ne yapılabileceğinden bahsedeceğim. Buna geçmeden önce bu yazı ile anlatılacak davanın, paydaşlığın /ortaklığın giderilmesi davası için mahkeme masraflarına kaynak oluşturabileceğini de hatırlatırım.

Kural olarak intikal eden taşınırın / taşınmazın kira geliri, mirasçıların payları oranında paylaşılmalıdır; ancak her nasılsa kimi mirasçılar tahsil ettikleri kira bedelinden diğer mirasçıların payını ödemiyor iseler bu halde kira gelirinden paylarını alamayan mirasçılar, kira gelirini tahsil eden davalı mirasçıya karşı, ecrimisil davası açarak, miras bırakanın ölüm tarihinden itibaren hissesine düşen kira bedelini faiziyle istemelidir.

Ecrimisil, bir malın kullanılmasından doğan yararların para birimiyle takdiri anlamına gelmektedir. 

Bu dava, davacının veya davalının veya taşınırın/taşınmazın bulunduğu yer yargı çevrelerinin birinde bulunan Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır. Dava nispi harca tabiidir.  

Kira geliri elde edilen bir taşınır veya taşınmaz mal söz konusu olduğundan intifadan men koşulu bulunmamaktadır, ancak bu durumda dahi ecrimisil davalarında davalının uzun süreli kullanımı söz konusu ise, bu kullanıma ses çıkarmayan davacının zımni muvafakatinin var olduğu yönünde “fiili karine” oluşacağı ve bu karinenin aksi davacı tarafından kanıtlanmadıkça, ecrimisil talep edilmesinin Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesinde yer alan dürüstlük kuralına aykırılık teşkil edeceği kabul edilmektedir.

Yine davacı mirasçının kendi payına karşılık çekişmesiz olarak kullandığı bir kısım yer varsa yukarı şartlara göre açacağı ecrimisil davası reddedilir. Davacı mirasçının payına göre daha az yer kullandığını iddia ederek ecrimisil talebinde bulunması halinde de ortaklığın/paydaşlığın giderilmesi davası açması gerekecektir.  

                                                                                                                                                          Av. Sibel Öztürk

Ecir -cri, “ücret”  ve misil  “eş, benzer” anlamındadır. 
Not : Miras payının nasıl belirleneceği hakkında “Mirasçılarınız Kimlerdir” yazısını okunabilir.
45808600-d81e-4053-8d40-e4238fc1fc1f

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.